Мэдээ мэдээлэл

17
02 сар
2017
23
02 сар
2016
галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх
22
02 сар
2016
галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх
19
02 сар
2016
Гамшгийн менежментийн тогтолцоо
19
02 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт
16
02 сар
2016
галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх
12
01 сар
2016
16
09 сар
2015
Дэлхийн анхны тусламжын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэв.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ДЭД ХУРАНДАА Л.БАЯРСАЙХАН  ТАНАА ИЛТГЭХ ХУУДАС Аймгийн онцгой байдлын газрын санаачилгаар Дэлхийн анхны тусламжын өдрийг тэмдэглэ... Дэлгэрэнгүй

04
09 сар
2015
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНД СУРГАЛТ

Замын хөдөлгөөний дүрмэнд  өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан аймгийн Цагдаагийн газраас шинэчлэсэн дүрэм журамын талаар бие бүрэлдэхүүнд 2 цагийн танхимын сургалтыг зохион байгуулсан уг сургалтан... Дэлгэрэнгүй

24
08 сар
2015
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

Зэвсэгт хүчний 167 дугаар ангийн томилгоот бие бүрэлдэхүүнд гамшгийн хор уршгийг арилгахад дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр сургалтыг 47 албан хаагчид хамрагдсан сургалтыг зохион байгуулсан. Дэлгэрэнгүй