Мэдээ мэдээлэл

06
10 сар
2017
Аймгийн ГХ Иж бүрэн сургуулийг угтаж удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав

Аймгийн гамшгаас хамгаалах Иж бүрэн сургуулийг угтаж аймгийн болон Өлгий, Бугат сумдын удирдлага, орон нутгийн гамшгаас хамгаалах албадын бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 256 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

06
10 сар
2017
Аймгийн ГХ Иж бүрэн сургуулийг угтаж удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав

Аймгийн гамшгаас хамгаалах Иж бүрэн сургуулийг угтаж аймгийн болон Өлгий, Бугат сумдын удирдлага, орон нутгийн гамшгаас хамгаалах албадын бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 256 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

06
10 сар
2017
Аймгийн ГХ Иж бүрэн сургуулийг угтаж удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав

Аймгийн гамшгаас хамгаалах Иж бүрэн сургуулийг угтаж аймгийн болон Өлгий, Бугат сумдын удирдлага, орон нутгийн гамшгаас хамгаалах албадын бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 256 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

05
10 сар
2017
ГХ Иж бүрэн сургуулийг угтаж оюутан сурагчдад явуулсан сургалт

Аймгийн гамшгаас хамгаалах Иж бүрэн сургуулийг угтаж Ховд Их сургуулийн салбар сургууль болон Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнууд, Өлгий сумын ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургуулийн ахла... Дэлгэрэнгүй

04
10 сар
2017
Өлгий сумын 12 багийн иргэдэд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын 2017 онд  Монгол Улсын Шадар сайдтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний дагуу зохион байгуулагдан явагдах гамшгаас хамгаалах  Иж бүрэн сургуулийг угтаж Өлгий сумын 12 б... Дэлгэрэнгүй

29
09 сар
2017
"Эмпати" сургуулийн сурагчдад сургалт явуулав

 Аймгийн Засаг даргаар батлуулсан 2017 онд ангиллын сургалт явуулах тухай төлөвлөгөөний дагуу Монгол-Туркийн хамтарсан "Эмпати" сургуулийн сурагчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 187 сура... Дэлгэрэнгүй

29
09 сар
2017
"Билгэ-Тегин" сургуулийн сурагчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргаар батлуулсан 2017 онд гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалт явуулах тухай төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын "Билгэ-Тегин" бүрэн дунд сургуулийн сурагчдад сургалт явуулав... Дэлгэрэнгүй

29
09 сар
2017
Өлгий, Бугат сумдын удирдлага, ГХ албадын дарга нарт штабын дадлага сургууль хийлгэв.

Аймгийн гамшгаас хамгаалах Иж бүрэн сургуулийг угтаж  Өлгий, Бугат сумдын удирдлага, орон нутгийн гамшгаас хамгаалах албадын бүрэлдэхүүнд штабын байр зүйн дадлага хийлгэв. Дадлаганд 29 хүн хамраг... Дэлгэрэнгүй

28
09 сар
2017
Өлгий сумын ЕБ-ын 4-р сургуулийн сурагчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргаар батлуулсан 2017 онд гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалт явуулах тухай төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын 4 дүгээр бүрэн дунд сургуулийн сурагчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 210 сур... Дэлгэрэнгүй

28
09 сар
2017
"Зайд" бүрэн дунд сургуулийн сурагчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргаар батлуулсан 2017 онд гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалт явуулах тухай төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын "Зайд" бүрэн дунд сургуулийн сурагчдад сургалт явуулав. Сургалтан... Дэлгэрэнгүй