Мэдээ мэдээлэл

14
05 сар
2017
Өлгий сумын 6, 9, 10 дугаар багийн иргэдэд сургалт явуулав.

2017 онд аймгийн Засаг даргаар батлуулсан ангиллын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтарч Өлгий сумын 6, 9, 10 дугаар багийн иргэдэд гамшгаас хамгаалах, урьдчил... Дэлгэрэнгүй

11
05 сар
2017
Өлгий сумын бүрэн дунд сургууль, цэцэрлэг, өрхийн ЭМТ-ийн удирдах ажилтнуудад сургалт явуулав.

2017 онд аймгийн Засаг даргаар батлуулсан ангиллын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтарч Өлгий сумын бүрэн дунд сургууль, цэцэрлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн... Дэлгэрэнгүй

10
05 сар
2017
Өлгий сумын 3, 12, 13 дугаар багийн иргэдэд сургалт явуулав.

2017 онд аймгийн Засаг даргаар батлуулсан ангиллын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтарч Өлгий сумын 3, 12, 13 дугаар багийн иргэдэд гамшгаас хамгаалах, урьдчи... Дэлгэрэнгүй

10
05 сар
2017
Өлгий сумын 4, 5, 11 дүгээр багийн иргэдэд сургалт явуулав.

2017 онд аймгийн Засаг даргаар батлуулсан ангиллын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтарч Өлгий сумын 4, 5, 11 дүгээр багийн иргэдэд гамшгаас хамгаалах, ур... Дэлгэрэнгүй

10
05 сар
2017
Аймгийн хүүхдийн нэгдсэн чуулганд оролцсон сурагчдад сургалт явуулав.

2017 онд аймгийн Засаг даргаар батлуулсан ангиллын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу аймгийн Хүүхдийн нэгдсэн чуулганд оролцож буй 254 сурагчдад аюулгүй амьдрах арга ухаанд суралцах, гамшгаас урьдчилан сэ... Дэлгэрэнгүй

09
05 сар
2017
Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын ажилчдад сургалт явуулсан тухай

Онцгой байдлын газрын даргаар батлуулсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 05 дугаар сарын 09-ний өдөр Байгаль орчин аялал, жуулчлалын газрын ажилчид болон гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд... Дэлгэрэнгүй

09
05 сар
2017
Нэгдсэн эмнэлгэд сургалт явуулав

2017 онд явагдах гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Онцгой байдлын газрын даргаар батлуулсан сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд 05 дугаар сарын 09-ний өдөр Нэгдсэн эмнэлгийн ажи... Дэлгэрэнгүй

09
05 сар
2017
Зооноз өвчин судлалын төвд сургалт явуулав

Онцгой байдлын газрын даргаар батлуулсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Зооноз өвчин судлалын төвийн ажилчдад аймгийн иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийх ажил, гамшгийн аюулаас урьдчилан... Дэлгэрэнгүй

09
05 сар
2017
Өлгий сумын 2, 8 дугаар багийн иргэдэд сургалт явуулав.

2017 онд аймгийн Засаг даргаар батлуулсан ангиллын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтарч Өлгий сумын 2, 8 дугаар багийн иргэдэд гамшгаас хамгаалах, урьдчилан с... Дэлгэрэнгүй

08
05 сар
2017
Улсын бүртгэлийн хэлтэст сургалт явуулав

Аймгийн гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөөний дагуу Улсын бүртгэлийн хэлтсийн ажилчид, гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулж, бэлэн байдл... Дэлгэрэнгүй