Мэдээ мэдээлэл

28
10 сар
2019
Булган сумын ААНБ-ын удидлагуудад сургалт явуулав.
23
10 сар
2019
Өлгий сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн ажилчдад сургалт явуулав.
16
09 сар
2019
Өлгий сумын иргэдэд сургалт явуулав.
17
04 сар
2019
МХГ-ын ажилчдад сургалт явуулав.
04
04 сар
2019
Аймгийн төв номын сангийн ажилчдад сургалт явуулав.
12
03 сар
2019
Ховд ИС-ийн салбар сургуулийн оюутануудад сургалт явуулав.
09
03 сар
2019
Ногооннуур сумын ЕБС-ийн сурагчдад сургалт явуулав.
02
03 сар
2019
ХЦ-ийн 0285 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав.
01
03 сар
2019
Улаанхус сумын иргэдэд сургалт явуулав.
28
02 сар
2019
Толбо сумын удирдах ажилтнуудад сургалт явуулав.