Мэдээ мэдээлэл

15
06 сар
2017
 Нийт хүн амын 26,8 хувьд сургалт зохион байгуулжээ

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/130 дугаар тушаалаар баталсан сургалтын хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 2017 онд баталсан “Говьсүмбэр аймагт 2017 онд зохион байгуулах гамшгаас хам... Дэлгэрэнгүй

15
06 сар
2017
Уурхайчид бэлэн байдлын мэдлэгээ дээшлүүлж байна.

Говьсүмбэр аймагт 2017 онд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, Онцгой байдлын газрын дарга, Шивээ-Овоо ХК-ний гүйцэтгэх захиралын хамтран баталсан “Ажилтан... Дэлгэрэнгүй

09
03 сар
2017
сурагчдад гамшгаас хамгаалах мэдлэг олголоо.

Ерөнхий боловсролын лаборатори 5 дугаар сургуулийн бага бүлгийн 65 хүүхдэд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох 2 цагийн танхимын сургалтыг зохион байгуулан явууллаа. Сургалтаар гал түймэр, газар хөдлөлтий... Дэлгэрэнгүй

06
03 сар
2017
Сургууль, цэцэрлэгийн удирдах ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа.

Аймгийн Засаг даргын баталсан “Говьсүмбэр аймагт 2017 онд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах  ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, Онцгой байдлын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөг... Дэлгэрэнгүй

24
02 сар
2017
цагдаагийн албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Аймгийн Засаг даргын 2017 онд баталсан “Говьсүмбэр аймагт 2017 онд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах  ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, Дэлхийн иргэний хамгаалалтын өдрийг тохиолдуул... Дэлгэрэнгүй

27
01 сар
2017
Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газраас гаргасан календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран иргэдийн эрхзүйн мэдлэгийг дээшлүүлж, бэлэн байдлыг хангах, үйлдвэрлэлийн осол,... Дэлгэрэнгүй

25
01 сар
2017
цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд сургалт хийлээ.

Aймгийн төвийн 2 дугаар цэцэрлэгийн /сургуулийн өмнөх насны/ 145 хүүхэд багачуудад аюулгүй амьдрах мэдэг олгох 1 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар ахлах бүлгийн 50 хүүхдэд гал түймрийн аю... Дэлгэрэнгүй

09
12 сар
2016
Аврагчид хос тангарагтан боллоо

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн “Цэргийн тангараг өргөх арга хэмжээг зохион байгуулах болон өргөсөн тангарагаа давтан төрийн дуулал дуулах, хүндэтгэлий... Дэлгэрэнгүй

09
12 сар
2016
Жилийн ажлаа дүгнүүллээ

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/277 дугаар тушаалаар томилогдсон ОБЕГ-ын дэд  дарга, Онцгой байдлын хурандаа Ц.Ганзоригоор ахлуулсан ажлын хэсэг 2016... Дэлгэрэнгүй

09
11 сар
2016

“Тохижилт Сүмбэр” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын 32 ажилтанд 2016 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр Онцгой байдлын газраас “Гамшгийн үед нэрвэгдэгсэдэд үзүүлэх ан... Дэлгэрэнгүй