Мэдээ мэдээлэл

23
04 сар
2018
гамшгаас хамгаалах "Бэлэн бай" цогц сургалтыг зохион байгууллаа

Гамшгаас хамгаалах "Бэлэн бай" цогц сургалтыг  Төв аймгийн Нийгмийн салбарын Боловсрол, соёл, спортын газруудын  /Монгол туургатан таетр, Музей, Номын сан/ нийт 57 ажилтан албан ха... Дэлгэрэнгүй

18
04 сар
2018
УБЦТС ТӨХК-н Зуунмод хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн хүсэлтээр гамшгаас хамгаалах “Бэлэн бай” сургалт зохион байгууллаа

УБЦТС ТӨХК-н Зуунмод хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн хүсэлтээр гамшгаас хамгаалах “Бэлэн бай” сургалтыг тус төвийн 44 ажилтанд орон нутгийн сургагч багш нартай хамтран 4 дүгээр сарын 18-ны өдө... Дэлгэрэнгүй

16
04 сар
2018
АМРАЛТ, СУВИЛАЛЫН ГАЗРУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Онцгой байдлын газраас амралт, сувилалын газруудад “Бэлэн бай” сургалтын багцаар сургалт явуулах удирдамж төлөвлөгөө гарган “АРГА БИЛЭГ” амралт сувилалын 14 ажилтан, ЭМЖЖ амрал... Дэлгэрэнгүй

30
03 сар
2018
"БЭЛЭН БАЙ" СУРГАГЧ БАГШ ОРОН НУТАГТ БЭЛТГЭГДЛЭЭ

Дэлхийн Зөн ТОНХХ, УЗХороотой хамтран урьдчилан бэлтгэгдсэн гамшгаас хамгаалах сайн дурын идэвхтнүүдийг сургагч багшаар бэлтгэх сургалт явуулах ажлын удирдамж, төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж ажиллаа.... Дэлгэрэнгүй

29
03 сар
2018
ОРОН НУТАГТ СУРГАГЧ БАГШ БЭТГЭГДЛЭЭ

Дэлхийн Зөн ТОНХХ, УЗХороотой хамтран урьдчилан бэлтгэгдсэн гамшгаас хамгаалах сайн дурын идэвхтнүүдийг сургагч багшаар бэлтгэх сургалт явуулах ажлын удирдамж, төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж ажиллаа.... Дэлгэрэнгүй

15
11 сар
2017

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургалтыг Аргалант суманд зохион байгууллаа. Тус сургалтанд Аргалант сумын мэргэжлийн ангийн  томилгоот бүрэлдэхүүн 66, ард иргэд 50 оролцсон байна. танхимын сург... Дэлгэрэнгүй

10
11 сар
2017
ХҮНИЙ ЭРХИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
09
11 сар
2017
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАР СУРГАЛТ АВЛАА
24
07 сар
2017
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
10
05 сар
2017