Тус аймгийн Капитрон банкны хамт олонд "БЭЛЭН БАЙ" багц сургалтын хүрээнд "Байгууллагын галын аюулгүй байдал" сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Сургалтаар ахуйн галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гал унтраагуур ашиглах арга, техникийн дадлага эзэмшүүллээ