Мэдээ мэдээлэл

26
05 сар
2018
ИРГЭД "БЭЛЭН БАЙ"-Д СУРАЛЦЛАА

  Онцгой байдлын газрын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн  баталсан сургалтын удирдамж, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу Аймгийн “Дэлхийн зөн Монгол” ОУБ-ийн Говь-Алта... Дэлгэрэнгүй

26
05 сар
2018
СУМДАД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН, КОМАНД ШТАБЫН ДАДЛАГА, СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 17-ны А/115 дугаар захирамж, Онцгой байдлын газрын даргын 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн баталсан сургалтын удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу, ХХААГ, Улаан заг... Дэлгэрэнгүй

11
05 сар
2018
"БЭЛЭН БАЙ" СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сургуулийн өмнөх боловсролын, мэргэжлийн байгууллагын   хамтын ажиллагааг сайжруулах, гамшиг, аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэл... Дэлгэрэнгүй

25
04 сар
2018
"Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн удирдлага" сургалт зохион байгуулагдлаа

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банк хамтран Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр “Зуд, ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх“ төслийг Дорнод,... Дэлгэрэнгүй

21
03 сар
2017
ЕБС-ийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/492 дугаар албан бичгийн хүрээнд ерөнхий боловсролын 12 жилийн 1,2,3 дугаар сургуулийн 8-12 дугаар ангийн нийт 1200 гаруй сурагчдад... Дэлгэрэнгүй

21
03 сар
2017
ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТБӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ.

"Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр", "Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр"-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд... Дэлгэрэнгүй

21
11 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах "Иж бүрэн", "Команд штаб"-ын дадлага сургууль зохион байгууллаа.

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн баталсан удирдамж, Онцгой байдлын газрын даргын баталсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 11 дүгээр сарын 13-20-ны хооронд... Дэлгэрэнгүй

12
11 сар
2016
"Гамшгийн үед иргэдийн оролцоо" сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.

"Гамшгийн эрсдлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Говь-Алтай аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга, "Дэлхийн зөн Монгол" ОНХХ-ийн... Дэлгэрэнгүй

12
11 сар
2016
Аюулгүй амьдрах ухааны мэдлэг олголоо.

"Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулагдсан сургалтын үеэр Баян-Уул, Хөхморьт сумдын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад "Аюу... Дэлгэрэнгүй

10
11 сар
2016
Орон нутгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгууллаа.

"Онцгой байдлын үед мал амьтанд чиглэсэн үйл ажиллагаанд баримтлах заавар, стандартууд" сэдэвт орон нутгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг "Мерси Кор Монгол" олон улсын байгууллага... Дэлгэрэнгүй