Мэдээ мэдээлэл

26
10 сар
2020
БАГШ, АЖИЛЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, байгууллагын ажилтан алба хаагчдын гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй зүй зохистой харьцах ча... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2020
Багш, ажилчдад сургалт зохион байгууллаа.

Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, байгууллагын ажилтан алба хаагчдын гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй зүй зохистой харьцах ча... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2020
Иргэдийн урьдчилан сэргийлэх мэдлэг дээшиллээ

Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, байгууллагын ажилтан алба хаагчдын гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй зүй зохистой харьцах ча... Дэлгэрэнгүй

18
10 сар
2020
Гал унтраах тактикийн сургууль зохион байгууллаа

Онцгой байдлын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хүрээнд гал түймэр унтраах тактикийн сургуулийг улиралд нэг удаа  зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Энэ удаагийн... Дэлгэрэнгүй

13
10 сар
2020
Сурагчид мэдлэгээ дээшлүүллээ

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах, олон нийтийг аюулгүй амьдрах арга ухаанд сургаж, дадлагажуулах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулахын ач холбогдлыг хүүхэд, залуучуудад тан... Дэлгэрэнгүй

16
09 сар
2020
Гал унтраах тархалтын сургууль зохион байгууллаа

Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, байгууллагын ажилтан алба хаагчдын гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй зүй зохистой харьцах ча... Дэлгэрэнгүй

10
09 сар
2020
мэдлэг, мэдээллээ дээшлүүллээ

Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, байгууллагын ажилтан алба хаагчдын гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй зүй зохистой харьцах ча... Дэлгэрэнгүй

06
07 сар
2018
БЭЛЭН БАЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах мэдлэгийг олон нийтэд олгох, бэлэн байдлаа хангах, иргэд өөрт болон бусдад анхны тусламж үзүүлэх чадавхи, мэдлэг олгох зорилгоор Эрүүл мэнд анхны тусламж, гал түймэр, газа... Дэлгэрэнгүй

25
06 сар
2018
БИЧИЛ УУРХАЙЧИД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА.

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын орлогчийн 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу 06 дугаар сарын 20-ны өдөр Алтай суманд, 06 дугаар сарын 23-ны өдөр Есөнбулаг суманд бичил уу... Дэлгэрэнгүй

26
05 сар
2018
ИРГЭД "БЭЛЭН БАЙ"-Д СУРАЛЦЛАА

  Онцгой байдлын газрын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн  баталсан сургалтын удирдамж, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу Аймгийн “Дэлхийн зөн Монгол” ОУБ-ийн Говь-Алта... Дэлгэрэнгүй