Мэдээ мэдээлэл

16
09 сар
2015
Дэлхийн анхны тусламжын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэв.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ДЭД ХУРАНДАА Л.БАЯРСАЙХАН  ТАНАА ИЛТГЭХ ХУУДАС Аймгийн онцгой байдлын газрын санаачилгаар Дэлхийн анхны тусламжын өдрийг тэмдэглэ... Дэлгэрэнгүй

04
09 сар
2015
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНД СУРГАЛТ

Замын хөдөлгөөний дүрмэнд  өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан аймгийн Цагдаагийн газраас шинэчлэсэн дүрэм журамын талаар бие бүрэлдэхүүнд 2 цагийн танхимын сургалтыг зохион байгуулсан уг сургалтан... Дэлгэрэнгүй

24
08 сар
2015
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

Зэвсэгт хүчний 167 дугаар ангийн томилгоот бие бүрэлдэхүүнд гамшгийн хор уршгийг арилгахад дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр сургалтыг 47 албан хаагчид хамрагдсан сургалтыг зохион байгуулсан. Дэлгэрэнгүй

30
05 сар
2015
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

Онцгой байдлын газрын даргын  аймгийн Засаг даргатай 2015 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Сэврэй, Гурвантэс  суманд 2015 оны 05 дуг... Дэлгэрэнгүй

25
05 сар
2015
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХУРАНДАА Г.АРИУНБУЯН ТАНАА

.Монгол улсын Засгийн газрын 80 дугаар тогтоол, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн б/326 тоот тушаалаар Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын хэлтэс нь Онцгой байдлын... Дэлгэрэнгүй

18
05 сар
2015
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

Өмнөговь аймгийн цэргийн штабтай хамртан дүйцүүлэх цэргийн  алба хааж байгаа 1,2 дугаар ээлжийн  бие бүрэлдэхүүнд Гамшиг хамгаалах , Галын аюулгүй байдлын тухай хууль. Болзошгүй гамшиг осол,... Дэлгэрэнгүй

04
05 сар
2015
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

“Гүний-ус” ХХК  ажилчидад Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, Газар хөдлөх үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ зэрэг сэдвээр танхимын сургалтыг зохион байгуулж сургалтан... Дэлгэрэнгүй

29
04 сар
2015
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ
15
04 сар
2015
“НУРСАН БАРИЛГА” байгууламжийг орхин гарах дадлага сургууль

            Болзошгүй гамшиг осолоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн ерөнхий боловсорлын 1-4 дүгээр сургуулийн 10-12 дугаар ангийн сурагчид болон багш ажилчида... Дэлгэрэнгүй

15
04 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулиуд, Газар хөдлөлтийн тухай ойлголт, Газар хөдлөлтийн гамшгийн үед өөрийгөө болон бусдыг аврах, Эмнэлгийн анхны тусламж

Даланзадгад сумын 1-4 дүгээр бүрэн дунд сургууль, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн ахлах ангийн сурагчдад Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулиуд, Газар хөдлөлтийн тухай ойл... Дэлгэрэнгүй