Мэдээ мэдээлэл

26
09 сар
2016
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах Иж бүрэн сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/323 дугаар захирамжийн дагуу Өлзийт  суманд Засаг даргын нэрэмжит Гамшгаас хамгаалах Иж бүрэн сургуулийг  2016 оны 09 дүгээр сарын 19-21-ны өдөр астрономийн 5... Дэлгэрэнгүй

26
09 сар
2016
аймгийн Засаг даргын нэрэмжит Гамшгаас хамгаалах Бэлэн байдлын үзлэг Гурвансайхан суманд зохион байгуулагдлаа

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/323 дугаар захирамжийн дагуу Гурвансайхан суманд Засаг даргын нэрэмжит Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр зохион байгууллаа.... Дэлгэрэнгүй

26
09 сар
2016
Өрхийн бэлэн байдал сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Дэлхийн Зөн Дундговь Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр, Цахилгаан дамжуулах сүлжээ салбартай хамтран 2016 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр Гурвансайхан сумын 50 иргэнийг хамруулан, 09 дүгээр сарын 19-ны өд... Дэлгэрэнгүй

09
05 сар
2016
Гал унтраах бэлтгэл бэлэн байдал дээшиллээ...

Австралийн Улаан загалмайн нийгэмлэгийн санхүүжилтээр аймгийн Улаан загалмайн хорооны хэрэгжүүлж буй “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж даван туулах чадавхыг сайжру... Дэлгэрэнгүй

03
04 сар
2016
Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үе...

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үетэй холбогдуулан Хүмүүнлэг сургуулийн 12  дугаар ангийн 82 сурагчийг байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцуулж, Ой хээрийн түймрээс урьдчил... Дэлгэрэнгүй

02
03 сар
2016
"Сурагчийн цаг" үр дүндэй зохион байгуулагдаж байна

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, аюулгүй амьдрах ухааны мэдлэг олгох зорилгоор долоо хоног бүрийн лхагва гарагийн 15:00 цагийг ЕБС-ийн сурагчдын цаг бол... Дэлгэрэнгүй

24
02 сар
2016
сургууль бүрт өсвөрийн аврагч бүлгэм байгуулагдлаа

Дэлхийн иргэний хамгаалалтын өдрийн хүрээнд сургуулиудын аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, сурагчдад аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгоход сурагчаас сурагчид хандсан нөлөөллийн ажлыг идэвхижүүлэх зор... Дэлгэрэнгүй

24
02 сар
2016
"Амар мэндийн анхны алхам" сургалтыг "Өсвөрийн аврагч" нар зохион байгууллаа

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд аюулгүй амьдрах ухааны мэдлэг олгох “Амар мэндийн анхны алхам” сургалтыг жил бүр тогтмол зохион байгуулдаг бөгөөд энэ удаагийн сургалтыг  “Өсвө... Дэлгэрэнгүй

29
12 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн сургалт 2015 онд

Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн сургалтыг нийт 13 удаа 63 цагийн багатаамжтайгаар 544 ажилтан албан хаагчийг хамруулан зохион байгуулж, аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэрг... Дэлгэрэнгүй

29
12 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах Удирдах бүрэлдэхүүний сургалт

Гамшгаас хамгаалах удирдах албан тушаалтны сургалтыг нийт 5 удаа 18 цагийн хугацаатай 69 удирдах албан тушаалтныг хамруулан зохион байгуулж, гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх тухай ойлголт, гамш... Дэлгэрэнгүй