Мэдээ мэдээллийн жагсаалт

Мэдээ мэдээлэл

16
05 сар
2018
Штабын дадлага сургууль зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд нийт алба хаагчдад "Ой хээрийн түймэр", объектын түймрийн цагийн байдал өгч да... Дэлгэрэнгүй

10
05 сар
2018
Сургалт зохион байгууллаа

Онцгой байдлын газрын төлөвлөгөөний дагуу гал түймэр унтраах тархалтын сургуулийн танхимын сургалтыг Эрдэм ахлах сургуулийн галын бүлгэмийн 6 ажилтанд "Зөрчлийн тухай хууль"-ийн иргэнд холбо... Дэлгэрэнгүй

10
05 сар
2018
Гамшиг ослын талаарх мэдлэгээ бататгалаа

Ангиллын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу тус газраас Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, Холбоо зарлан мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн, Эмч-Сэтгэл зүйч, Дэлхийн Зөн Баянхонгор-2 Олон улсын байгууллагат... Дэлгэрэнгүй

10
05 сар
2018
Танхимын сургалт зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын газрын төлөвлөгөөний дагуу Урьдчилан сэргийлэх тасаг гал түймэр унтраах тархалтын сургуулийн танхимын сургалтыг Соого Сейко сургуулийн 19 багш, ажилтанд "Зөрчлийн тухай хууль"... Дэлгэрэнгүй

20
04 сар
2018
Иргэдэд сургалт зохион байгууллаа

Онцгой байдлын газрын төлөвлөгөөний дагуу Урьдчилан сэргийлэх тасаг Гэгээн шавь багийн 20 ажилтан, идэвхтэн гишүүдэд "Зөрчлийн тухай хууль"-ийн иргэнд холбогдох заалтууд, галын аюулгүй байдл... Дэлгэрэнгүй

19
04 сар
2018
Мэдлэгийг дээшлүүллээ

Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг, гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчтай хамтран Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-ний 19 ажилтан, албан хаагчдад Галын аюулгүй байдлын тухай хууль","Зөрчлийн... Дэлгэрэнгүй

15
04 сар
2018
Газрын хэмжээнд цэргийн тангарагаа давтав
12
04 сар
2018
Сургалт зохион байгууллаа

Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг, гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчтай хамтран 9 дүгээр цэцэрлэгийн 15 багш, ажилтанд "Зөрчлийн тухай хууль"-ийн иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад холбо... Дэлгэрэнгүй

11
04 сар
2018
Сургалт зохион байгууллаа

Онцгой байдлын газрын төлөвлөгөөний дагуу Гал түймэр унтраах тархалтын сургуулийн танхимын сургалтыг эрэн хайх, аврах бүлгийн дарга, дэслэгч Д.Даваасүрэнтэй хамтран Эко цэцэрлэгийн 8 багш, ажилтанд &q... Дэлгэрэнгүй

11
04 сар
2018
Мэдлэг олголоо

Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн төв ТББ-ын 12 багш, ажилтанд "Зөрчлийн тухай хууль"-ийн иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад холбогдох заал... Дэлгэрэнгүй