Мэдээ мэдээлэл

18
09 сар
2018
Хүүхдүүдэд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олголоо

          Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтыг сургуулийн өмнөх боловсролын 11-р цэцэрлэгийн 142 хүүхдүүдэд танхимаар... Дэлгэрэнгүй

15
09 сар
2018
Өсвөрийн аврагч-2018 тэмцээнийг зохион байгууллаа
07
09 сар
2018
Сургалт зохион байгууллаа

Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг Баянхонгор аймаг дахь Монгол банкны 8 ажилтан, албан хаагчдад танхимаар Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар 1 цаг, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн талаар 3... Дэлгэрэнгүй

05
09 сар
2018
Сургалт зохион байгууллаа

Байгууллагаас ирсэн хүсэлтийн дагуу Урьдчилан сэргийлэх тасаг 12 дугаар цэцэрлэгийн 25 багш, ажилтанд танхимаар Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар 1 цаг, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн талаа... Дэлгэрэнгүй

04
09 сар
2018
Алба хаагчдын мэдлэгийг дээшлүүллээ
03
09 сар
2018
Мэдлэгийг дээшлүүллээ

Байгууллагаас ирсэн хүсэлтийн дагуу Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчтай хамтран 11 дүгээр цэцэрлэгийн 22 багш, ажилтанд танхимаар Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар 1 цаг, Зөрчлийн тухай хуул... Дэлгэрэнгүй

30
08 сар
2018
Сургалт зохион байгууллаа

Байгууллагаас ирсэн хүсэлтийн дагуу тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчтай хамтран 14 дүгээр цэцэрлэгийн 13 багш, ажилтанд танхимаар Гал түймрээс урьдчилан сэргий... Дэлгэрэнгүй

31
07 сар
2018
Цагдаагийн алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

           Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг, Аймгийн Улаан загалмайн хороотой хамтран Баянхонгор аймаг дахь Цагдаагийн газрын 54 ажилтан, албан ха... Дэлгэрэнгүй

13
06 сар
2018
Сургалт зохион байгууллаа
31
05 сар
2018
Сургалт зохион байгууллаа