Мэдээ мэдээлэл

13
04 сар
2015
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

Даланзадгад сумын 11 дүгээр цэцэрлэгийн багш ажилчидад Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх болон Галын хорыг хэрхэн түргэн шуурхай ашиглах талаар танхимын болон дадлага сургууль хэлбэрээр зохион... Дэлгэрэнгүй

09
04 сар
2015
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчид хувьцаат компаны ажилчидад Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, Газар хөдлөх үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ зэрэг сэдвээр танхимын с... Дэлгэрэнгүй

03
04 сар
2015
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

Өмнөговь аймгийн полетехник коллежийн 2 дугаар ангийн сурагчид хаврын үйлдвэрлэлийн дадлагад гарах гэж байгаатай холбогдуулаж Аюулгүй ажиллагаа, Анхан шатны тусламж зэрэг сэдвээр танхимын сургалтыг зо... Дэлгэрэнгүй

05
03 сар
2015
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2015 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 1/614 тоот албан бичгийн дагуу Даланзадгад сумын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Улаан загалмайн хороотой хамтран “Дэлхийн... Дэлгэрэнгүй

04
03 сар
2015
ДЭЛХИЙН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ӨДӨРТ ЗОРИУЛСАН ӨДӨРЛӨГ, ДАДЛАГА, СУРГУУЛЬ
01
03 сар
2015
галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх

Өмнөговь аймгийн цэцэрлэгийн багш нарын дунд зохион байгуулагдсан сургалтын хүрээнд Онцгой байдлын газрын Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх болон Гал түймрийн талаар танхимын сургалтыг лекц, семинар х... Дэлгэрэнгүй

01
03 сар
2015
 СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН

Зэвсэгт хүчний 167 дугаар ангийн нийт бие бүрэлдэхүүнд гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар сургалтыг 178 албан хаагчид хамрагдсан сургалтыг зохион байгуулсан.. Дэлгэрэнгүй

11
02 сар
2015
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

Болзошгүй гамшиг осолоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн ерөнхий боловсорлын 1-4 дүгээр сургуулийн 10-12 дугаар ангийн сурагчид болон багш ажилчидад  танхимын болон дадлага сургуулийг зохио... Дэлгэрэнгүй

11
02 сар
2015
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

  Даланзадгад сумын 1-4 дүгээр бүрэн дунд сургууль, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн ахлах ангийн сурагчдад Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулиуд, Газар хөдлөлтийн... Дэлгэрэнгүй

11
02 сар
2015
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСОРЛЫН СУРГУУЛИУДАД ГАМШГААС  ХАМГААЛАХ  СУРГАЛТ

Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн онцгой байдлын дэслэгч М. Содномбалжир Аврах гал унтраах 21 дүгээр ангийн эрэн хайх, аврах бүлгийн дарга... Дэлгэрэнгүй