Цагдаагийн газрын хамт олонд "Сайн дурын бүлгэм"-ийн сургагч багш Б.Маналжав "Бэлэн бай" сургалтыг зохион байгууллаа.

Тус сургалтаар "Бэлэн бай" багцын "Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах" сэдвээр мэдлэг олгосон.