Сайн дурын бүлгэм"-ийн сургагч багш М.Золжаргалтай хамтран Даланзадгад сумын 23 дугаар цэцэрлэгийн дунд, ахлах, бэлтгэл ангийн 78 хүүхдэд "БЭЛЭН БАЙ" сургалтын багцаас "Аврагч мазаалайн зөвлөмж" хүүхдэд зориулсан гал түймэр болон газар хөдлөлтийн сэдвээр 1 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа.

Тус сургалтаар хүүхдүүдэд болзошгүй аюул ослын хор хөнөөл, гэртээ юу хийж болох, юу хийж болохгүй вэ, аюул ослын үед өөрсдийгөө хэрхэн хамгаалах, хэнд хандах ёстой талаар мэдлэг эзэмшсэн.