Орхон аймгийн Биеийн тамир спортын газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Онцгой байдлын байгууллагаас цахим сургалтыг нийт 16 ажилтанд Гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт, Галын түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сэдвээр сургалтыг Сургалтын мэргэжилтэн, дэслэгч Д.Болорцэцэг зохион байгууллаа