Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах,аврах 21 дүгээр анги 5 дугаар сарын тархалтын сургууль аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар дээр хийгдлээ.

Тус байгууллагын алба хаагчдад болзошгүй гамшиг, осол, гал түймрийн аюул​аас урьдчилан сэргийлэх, байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хангах, гал түймрийн үед гал унтраах үйл ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах талаар танхимын су​ргалт, дадлагыг зохион байгууллаа.