Мэдээ мэдээлэл

09
05 сар
2016
Гал унтраах бэлтгэл бэлэн байдал дээшиллээ...

Австралийн Улаан загалмайн нийгэмлэгийн санхүүжилтээр аймгийн Улаан загалмайн хорооны хэрэгжүүлж буй “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж даван туулах чадавхыг сайжру... Дэлгэрэнгүй

03
04 сар
2016
Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үе...

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үетэй холбогдуулан Хүмүүнлэг сургуулийн 12  дугаар ангийн 82 сурагчийг байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцуулж, Ой хээрийн түймрээс урьдчил... Дэлгэрэнгүй

02
03 сар
2016
"Сурагчийн цаг" үр дүндэй зохион байгуулагдаж байна

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, аюулгүй амьдрах ухааны мэдлэг олгох зорилгоор долоо хоног бүрийн лхагва гарагийн 15:00 цагийг ЕБС-ийн сурагчдын цаг бол... Дэлгэрэнгүй

24
02 сар
2016
сургууль бүрт өсвөрийн аврагч бүлгэм байгуулагдлаа

Дэлхийн иргэний хамгаалалтын өдрийн хүрээнд сургуулиудын аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, сурагчдад аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгоход сурагчаас сурагчид хандсан нөлөөллийн ажлыг идэвхижүүлэх зор... Дэлгэрэнгүй

24
02 сар
2016
"Амар мэндийн анхны алхам" сургалтыг "Өсвөрийн аврагч" нар зохион байгууллаа

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд аюулгүй амьдрах ухааны мэдлэг олгох “Амар мэндийн анхны алхам” сургалтыг жил бүр тогтмол зохион байгуулдаг бөгөөд энэ удаагийн сургалтыг  “Өсвө... Дэлгэрэнгүй

29
12 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн сургалт 2015 онд

Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн сургалтыг нийт 13 удаа 63 цагийн багатаамжтайгаар 544 ажилтан албан хаагчийг хамруулан зохион байгуулж, аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэрг... Дэлгэрэнгүй

29
12 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах Удирдах бүрэлдэхүүний сургалт

Гамшгаас хамгаалах удирдах албан тушаалтны сургалтыг нийт 5 удаа 18 цагийн хугацаатай 69 удирдах албан тушаалтныг хамруулан зохион байгуулж, гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх тухай ойлголт, гамш... Дэлгэрэнгүй

29
12 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах ажилтны сургалт 2015 онд

Гамшгаас хамгаалах ангилалын сургалт, Гал унтраах тактик, тархалтын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ажилтан, албан хаагчийн сургалтыг нийт 76 удаа 109 цагийн хугацаатай, 1701 ажилтан, албан хаагчийг хам... Дэлгэрэнгүй

27
10 сар
2015
Сургууль бүрт Өсвөрийн аврагч бүлгэм байгуулагдана...

"Олон нийтэд тулгуурласан үндэсний дэд хөтөлбөр"-ийн хүрээнд аливаа аюул осол, эрсдэлээс хамгаалагдсан таатай орчин нөхцөл бүхий сургуулийг бий болгоход багш ажилчид, сурагчдын оролцоог нэмэ... Дэлгэрэнгүй

27
10 сар
2015
ЕБС-ийн Нийгмийн ажилтнуудад "Өсвөрийн аврагч бүлгэм байгуулах тухай зааварчилгаа өглөө

  ЕБС-ийн нийгмийн ажилтнуудад сургалт зохион байгуулж "Өсвөрийн аврагч бүлгэм"  байгуулах тухай зааварчилгааг өгч бүлгэмийн багш, суралцагчийн гарын авлагыг тараалаа. Уг сургалтын... Дэлгэрэнгүй