Мэдээ мэдээлэл

20
10 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах Иж бүрэн сургуулийг Баянжаргалан суманд зохион байгууллаа.

           Дундговь аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/145 дүгээр захирамжийн дагуу Баянжаргалан суманд гамшгаас хамгаалах Иж бүрэн сургуулийг 2015 оны 1... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2015
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Олон улсын өдрийг "Аюулгүй амьдрах мэдлэг" уриатайгаар тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдрийг тохиолдуулан Дэлхийн зөн ОУБ-ын Дундговь орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран Ерөнхий боловсролын “Мандал”  сургуулийн газар хөдлөл... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2015
" Аюулгүй амьдрах мэдлэг" уриан дор асуулт хариултын АХА тэмцээн зохион байгууллаа.

Мандал сургуулийн 10-12 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Аюулгүй амьдрах мэдлэг” сэдэвт асуулт хариултын “АХА” тэмцээнийг зохион байгуулж 98 сурагчийг хамруулан, аюулгүй амьдрах у... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2015
Гал унтраах багаж хэрэгсэлтэй ажиллах мэдлэг эзэмшлээ

2015 оны 10 сарын 05-10-ны өдрүүдэд Баянжаргалан, Цагаандэлгэр, Өндөршил сумдад ажиллаж дээрх сумдын Онцгой комиссын гишүүд, мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүн, иргэдэд аюулт үзэгдэл техникийн хо... Дэлгэрэнгүй