Мэдээ мэдээлэл

07
01 сар
2016
Өсвөрийн аврагч бүлгийн сургалт

Байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн сургалттай 14 дүгээр сургуулийн “Өсвөрийн аврагч бүлгэм”-ийн 30 хүүхдэд онцгой байдлын албаны үйл ажиллагааны зорилго, зорилт, чиглэл, орон нутгийн хэмжээнд... Дэлгэрэнгүй

07
01 сар
2016

“ЭБЦТС” ТӨХК-ны гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн 32 бие бүрэлдэхүүнд Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн дүрэм, засаг даргын захирамж, түүний хэрэгжилт, орон нутгийн хэмжээнд &nb... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
2015
Төвшин тогтоох шалгалтанд хамрагдаж байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны А\298 тоот тушаалаар батлагдсан "Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчдын мэргэжил, ур чадварын түвшин тогто... Дэлгэрэнгүй

20
11 сар
2015
тархалтын сургууль
18
11 сар
2015
өрхийн бэлэн байдал

Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгууллагын ЭНХХ, аймгийн Улаан загалмайн хороо, Онцгой байдлын газрын хамтрах ажиллах гэрээний дагуу 2015 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр Дэлхийн Зөн ОУБ-ын ЭНХХ-ийн мэргэжилтэ... Дэлгэрэнгүй

09
11 сар
2015
галын аюулгүй байдлын тухай хууль сурталчлах

"Шунхлай" ХХК-ны Орхон аймаг дахь салбар нефть бүтээгдэхүүн хадгалах агуулах болон шатахуун түгээх станцын түгээгч, ажилчдад галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, гал түй... Дэлгэрэнгүй

06
11 сар
2015
Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийг олон нийтэд сурталчлах

         Монгол улсад галын аюулгүй байдлын тухай хууль шинэчилсэн найрлуулга хийж батлагдсантай холбогдуулан ОБЕГ-ын даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 02-ны 1\2791... Дэлгэрэнгүй

06
11 сар
2015

Онцгой байдлын газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, онцгой байдлын ахмад  С.Бат - Үсэг 2015 оны 11 дүгээр сарын  06-ны өдөр&... Дэлгэрэнгүй

06
11 сар
2015
галын аюулгүй байдлын тухай хууль сурталчлах

Гал унтраах, Аврах 56 дугаар ангийн захирагч, Онцгой байдлын хошууч Ч.Сэрсэндэмид би Галын аюулгүй байдлын тухай хууль шинэчилсэн найрлуулга хийж батлагдсантай холбогдуулан ОБЕГ-ын даргын 2015 оны 11&... Дэлгэрэнгүй

06
11 сар
2015
Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийг олон нийтэд сурталчлах

' Эрдэнэт үйлдвэр' ХХК- ийн АБК- 1 Төв байр болон ' Дулааны цахилгаан станц ', үйлдвэрийн 'Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн' инженер нарт Галын аюулгүй байдлын тухай хуу... Дэлгэрэнгүй