Мэдээ мэдээлэл

19
09 сар
2015
Алтан бамбай-2015
28
08 сар
2015
Аврагч мазаалайн зөвлөмж

Дэлхийн зөн Монгол Олон Улсын байгууллага нь Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Яам, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Орон нутгийн ЗДТГ-тай хамтран АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр “... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001

АНУ-ын санхүүжилтээр ДЗОУБ, ОБЕГ хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Сургуулиудын гамшгийн эрсдлийг бууруулах, даван туулах чадавхийг дээшлүүлэх” төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд Орхон аймагт Байгалийн ух... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001

ЭБЦТС-ТӨХК-ны ажилтан албан хаагчдад зохион явуулах танхимын болон дадлага сургуулийн төлөвлөгөө гарган ОБГ-ын дарга болон ЭБЦТС-ний дарга нараар  тус тус батлуулан 2015 оны 11 дүгээр сарын... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад сурталчлах зорилгоор Онцгой байдлын газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу Гамшгаас хамгаалах улсын хянал... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001

Онцгой байдлын газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, онцгой байдлын ахмад  С.Бат - Үсэг 2015 оны 11 дүгээр сарын  06-ны... Дэлгэрэнгүй