Мэдээ мэдээлэл

12
04 сар
2018
Алтанцөгц сумын дунд сургуулийн сурагчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Алтанцөгц сумын дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 79 сурагч хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

10
04 сар
2018
Баяннуур сумын ААНБ-ын ажилчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Баяннуур сумын аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 91 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

10
04 сар
2018
Баяннуур сумын ААНБ-ын ажилчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Баяннуур сумын аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 91 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

09
04 сар
2018
Цэнгэл сумын ААНБ-ын удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Цэнгэл сумын аж ахуйн нэгж, байгуулагын удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 40 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

05
04 сар
2018
Баяннуур сумын ААНБ-ын удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Баяннуур сумын аж ахуйн нэгж, байгуулагын удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 41 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

03
04 сар
2018
Өлгий сумын 7-р цэцэрлэгийн ажилчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын 7 дугаар цэцэрлэгийн ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 17 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

29
03 сар
2018
Сагсай сумын ААНБ-ын ажилтнуудад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Сагсай сумын аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 89 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

28
03 сар
2018
Сагсай сумын ААНБ-ын удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Сагсай сумын аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 49 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

28
03 сар
2018
Сагсай сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Сагсай сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 96 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

26
03 сар
2018
Сагсай сумын  5 дугаар багийн иргэдэд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Сагсай сумын 5 дугаар багийн иргэдэд сургалт явуулав. Сургалтанд 69 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй