Мэдээ мэдээлэл

20
03 сар
2018
Гамшгаас хамгаалах албадуудын дарга нарт сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын Гамшгаас хамгаалах албадуудын дарга нарт сургалт яуулав Дэлгэрэнгүй

18
03 сар
2018
Гамшгаас хамгаалах албадуудын ажилтнуудад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Гамшгаас хамгаалах албадуудын ажилтнуудад сургалт явуулав. Сургалтанд 83 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

15
03 сар
2018
Өлгий сумын 1-р сургуулийн гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын 1 дүгээр сургуулийн гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 42 хүн хамрагда... Дэлгэрэнгүй

14
03 сар
2018
Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын удирдах ажилтнуудад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын удирдах ажилтнуудад сургалт явуулав. Дэлгэрэнгүй

14
03 сар
2018
Хүн амь нийгмийн хамгааллын албаны ажилтнуудад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Хүн амь нийгмийн хамгааллын албаны ажилтнуудад сургалт явуулав. Сургалтанд 17 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

28
02 сар
2018
Баруун бүсийн эрчим хүчний тус аймаг дахь салбарын ажилчдад сургалт явуулав.

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу баруун бүсийн эрчим хүчний тус аймаг дахь салбарын ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 9 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

27
02 сар
2018
Төрийн банкны ажилтнуудад сургалт явуулав
14
02 сар
2018
Өлгий сумын 6-р сургуулийн сурагчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын 6 дугаар дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 86 сурагч хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

14
02 сар
2018
Өлгий сумын 6-р сургуулийн ажилчдад

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын 6 дугаар дунд сургуулийн ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 22 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

14
02 сар
2018
Улаанхус сумын төвийн иргэдэд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Улаанхус сумын төвийн иргэдэд сургалт явуулав. Сургалтанд 79 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй