Мэдээ мэдээлэл

26
02 сар
2019
Ховд ИС-ийн салбар сургуульд сургалт явуулав.
19
02 сар
2019
Гамшгаас хамгаалах албадын дарга нарт сургалт явуулав.
18
02 сар
2019
Сагсай сумын ААНБ-ын ажилтнуудад сургалт явуулав.
15
02 сар
2019
Алтанцөгц сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав.

Алтанцөгц сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 89 хүн хамрагдав.  Дэлгэрэнгүй

15
02 сар
2019
Алтанцөгц сумын удирдах ажилтнуудад сургалт явуулав.
15
02 сар
2019
Алтанцөгц сумын ААНБ-ын ажилтнуудад сургалт явуулав.
14
02 сар
2019
Баяннуур сумын ГХ мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав.
14
02 сар
2019
Баяннуур сумын ААНБ-ын ажилчдад сургалт явуулав
14
02 сар
2019
Баяннуур сумын удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав

Баяннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 21 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

25
01 сар
2019
ЗХ-ний 340-р ангийн бие бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав

Зэвсэгт хүчний 340 дүгээр ангийн алба хаагчдад "Гамшиг осол, аюулт үзэгдлийн үед хамтран ажиллах, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, гамшгаас хамгаалах, галын аюулгүй байдлы... Дэлгэрэнгүй