Мэдээ мэдээлэл

02
06 сар
2018
Өлгий сумын "Дарын" дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын "Дарын" дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 67 сурагч хамрагда... Дэлгэрэнгүй

02
06 сар
2018
Өлгий сумын "Дарын" дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын "Дарын" дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 67 сурагч хамрагда... Дэлгэрэнгүй

20
05 сар
2018
Дэлүүн сумын ААНБ-ын ажилтнуудад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Дэлүүн сумын аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 70 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

20
05 сар
2018
Өлгий сумын 9 дүгээр багийн иргэдэд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын 9 дүгээр багийн иргэдэд сургалт явуулав. Сургалтанд 77 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

14
05 сар
2018
Цэнгэл сумын төвийн иргэдэд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Цэнгэл сумын төвийн иргэдэд сургалт явуулав. Сургалтанд 126 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

11
05 сар
2018
Алтанцөгц сумын төвийн иргэдэд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Алтанцөгц сумын төвийн иргэдэд сургалт явуулав. Сургалтанд 59 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

11
05 сар
2018
Алтанцөгц сумын ААНБ-ын удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Алтанцөгц сумын аж ахуйн нэгж, байгуулагын удирдах бүрэлдэхүүнд сургалт явуулав. Сургалтанд 15 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

10
05 сар
2018
Баяннуур сумын төвийн иргэдэд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Баяннуур сумын төвийн иргэдэд сургалт явуулав. Сургалтанд 87 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

10
05 сар
2018
Баяннуур сумын дунд сургуулийн сурагчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Баяннуур сумын дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 103 сурагч хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

09
05 сар
2018
Баяннуур сумын ЗДТГ-ын удирдах ажилтнуудад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Баяннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын удирдах ажилтнуудад сургалт явуулав. Сургалтанд 16 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй