Мэдээ мэдээлэл

14
02 сар
2018
Улаанхус сумын төвийн иргэдэд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Улаанхус сумын төвийн иргэдэд сургалт явуулав. Сургалтанд 79 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

13
02 сар
2018
Гамшгаас хамгаалах Зам тээврийн албаны ажилтнуудад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Гамшгаас хамгаалах Зам тээврийн албаны ажилтнуудад сургалт явуулав. Сургалтанд 21 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

12
02 сар
2018
"Шипагер" эмнэлгийн ажилчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу "Шипагер" эмнэлгийн ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 25 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

12
02 сар
2018
Ногооннуур сумын төвийн иргэдэд сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Ногооннуур сумын төвийн иргэдэд сургалт явуулав. Сургалтанд 67 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

12
02 сар
2018
13 сумын удирдах ажилтнуудад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргаар батлуулсан ангиллын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн 13 сумын Засаг дарга, түүний тамгын газрын дарга нарт сургалт явуулав. Сургалтанд нийт 42 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

09
02 сар
2018
"Фатиха" эмнэлгийн ажилчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу "Фатиха" эмнэлгийн ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 25 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

09
02 сар
2018
Сансар эмнэлгийн ажилчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу "Сансар" эмнэлгийн ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 27 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

09
02 сар
2018
"Файнноос" ХХК-ны ажилчдад сургалт явуулав
09
02 сар
2018
ААНБ-ын удирдах ажилтнуудад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу "Каражан, Керуенсарай" ресторан, Файнноос ХХК-ны удирдах ажилтнуудад сургалт явуулав Дэлгэрэнгүй

09
02 сар
2018
ААНБ-ын удирдах ажилтнуудад сургалт явуулав

Онцгой байдлын газраас 2018 онд явуулах сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу "Алтай кашмер, Ёлт, Баянцамбагарав, Уужим, Мөлдир булах зэрэг худалдааны төвүүдийн удирдах ажилтнуудад сургалт яву... Дэлгэрэнгүй