Мэдээ мэдээлэл

03
05 сар
2018
 "Мейрим" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ажилчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу "Мейрим" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 15 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

03
05 сар
2018
 "Мейрим" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ажилчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу "Мейрим" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 15 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

28
04 сар
2018
Толбо сумын ААНБ-ын ажилчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Толбо сумын аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 72 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

23
04 сар
2018
Цэнгэл сумын ЗДТГ-ын ажилчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Цэнгэл сумын Засаг даргын Тамгын газрын ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 20 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

14
04 сар
2018
Буянт сумын дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Буянт сумын дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 17 сурагч хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

13
04 сар
2018
Мэдээлэл холбооны сүлжээ төрийн өмчит ХХК-ны ажилчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Мэдээлэл холбооны сүлжээ төрийн өмчит ХХК-ны ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 20 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

13
04 сар
2018
Улаанхус сумын ААНБ-ын ажилчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Улаанхус сумын аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 41 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

13
04 сар
2018
Мэдээлэл холбооны сүлжээ төрийн өмчит ХХК-ны ажилчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Мэдээлэл холбооны сүлжээ төрийн өмчит ХХК-ны ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 20 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

12
04 сар
2018
Алтай сумын ААНБ-ын ажилчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Алтай сумын аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 71 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

12
04 сар
2018
Алтанцөгц сумын ААНБ-ын ажилчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Алтанцөгц сумын аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 83 хүн хамрагдав. Дэлгэрэнгүй