Мэдээ мэдээлэл

29
09 сар
2015
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны бүрэлдэхүүнд "Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах тухай" дадлага, сургалтыг зохион байгуулав.

Галын аюулгүй байдлыг хангах, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг сурталчилах  зорилгоор  аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны бүрэлдэхүүнд 2015 оны 09 дүгээр сарын... Дэлгэрэнгүй

23
06 сар
2015
Алба сурталчилах “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгууллаа.

        Монгол улсын засгийн газрын 2015 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөрийн 80 дугаар тогтоолоор Дорноговь аймгийн Онцгой байдлын хэлтсийг газар болгосонтой холбогдуулан Онцгой... Дэлгэрэнгүй

09
10 сар
2015
"Зочны цаг" нэвтрүүлэг

ОБГ-аас зохион байгуулсан үйл ажиллагааны талаар болон шинээр батлагдан гарсан Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн нэмэгдсэн зүйл заалтын талаар аймгийн DBS телевизийн "Зочны цаг" нэвтрүүлэг... Дэлгэрэнгүй

25
09 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийг анх удаа зайнаас зохион байгуулав.

     “Шинэ Дорноговь-II”  тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Ул... Дэлгэрэнгүй

09
09 сар
2015
Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн тасгийн эрхлэгч нарт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 43 тасгийн эрхлэгч нарт "Өрхийн бэлэн байдал" сургалтыг 2015 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдөр амжилттай зохион байгуулан явууллаа. Тус сургалтанд "Аврагч мазаала... Дэлгэрэнгүй

13
10 сар
2015
Гал унтраах хамтарсан тархалтын сургууль

  Орхон аймгийн Онцгой байдлын газрын 2015 оны 10 дугаар сард батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Гал унтраах 56 дугаар анги орон нутгийн Говил багийн 2 дугаар сургууль 49 багш ажилчид, Эрдэнэт цог... Дэлгэрэнгүй

13
10 сар
2015
Газар хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээ, нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаа

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах Олон Улсын өдрийг тохиолдуулан Эрдэнэт цогцолбор сургуулийн 50 багш ажилчдад газар хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээ, нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг  зохион байгуулах сэдэвт та... Дэлгэрэнгүй

14
10 сар
2015
Гамшгийн үед зарлан мэдээллээр ажиллах, нүүлгэн шилжүүлэх арга ажиллагаа

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах Олон Улсын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Баян-Өндөр сумын Зэст багийн иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг хамруулсан үзүүлэх сургуулийн төлөвлөгөө боловсруулан айм... Дэлгэрэнгүй

12
10 сар
2015
ЗАВХАН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ  БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН ХУУЛЬ  СУРТАЛЧЛАХ АЖИЛ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА

Шинэчилсэн найруулгаар батлагдсан Монгол улсын Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийг аж ахуйн нэгж байгууллага, албан тушаалтан, ард иргэдэд сурталчлах хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгууллаа. Үүнд:... Дэлгэрэнгүй

14
10 сар
2015
гамшгийн үеийн зарлан мэдээлэл дамжуулах, нүүлгэн шижүүлэх

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах Олон Улсын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Баян-Өндөр сумын Зэст багийн иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг хамруулсан үзүүлэх сургуулийн төлөвлөгөө боловсруулан айм... Дэлгэрэнгүй