Мэдээ мэдээлэл

08
07 сар
2015
Зуунмод сумын "Ланс" 2 дугаар багт "Өрхийн бэлэн байдал" сургалт явууллаа

Зуунмод сумын Засаг Даргын тамгын газар, Дэлхийн Зөн ТОНХХ хамтран Ланс буюу 2 дугаар багийн 52 ажилтан албан хаагч, хэсгийн ахлагч,болон аж ахуйн нэгж байгууллагын эрхлэгч, ард иргэдэд "Өрхийн б... Дэлгэрэнгүй

26
08 сар
2015
Зуунмод сумын "Баянхошуу" 3 дугаар багт "Өрхийн бэлэн байдал" сургалт явууллаа

Монгол Улсын Шадар сайдын 2013 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдөр батлагдсан 35 дугаар тушаал “Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдлийг бууруулах” үндэсний дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх &ldquo... Дэлгэрэнгүй

24
07 сар
2015
үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх Өрхийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Шадар сайдын 2013 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдөр батлагдсан 35 дугаар тушаал “Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдлийг бууруулах” үндэсний дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх &ldquo... Дэлгэрэнгүй

04
09 сар
2015
Дэлхийн анхны тусламжийн өдрийг тохиолдуулан "Нацагдорж" буюу 5 дугаар багийн ард иргэдэд 6 цагийн сургалт зохион байгууллаа

Зуунмод сумын "Нацагдорж" буюу 5 дугаар багийн ард иргэдэд Дэлхийн анхны тусламжийн өдрийг тохиолдуулан "Өрхийн бэлэн байдал" сургалтыг Дэлхийн Зөн ТОНХХ, Зуунмод сумын ЗДТГ, Улаан... Дэлгэрэнгүй

28
08 сар
2015
Зуунмод сумын "Баруун зуунмод" 6 дугаар багт "Өрхийн бэлэн байдал" сургалт явууллаа

Монгол Улсын Шадар сайдын 2013 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдөр батлагдсан 35 дугаар тушаал “Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдлийг бууруулах” үндэсний дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх &ldquo... Дэлгэрэнгүй

31
07 сар
2015
Аймгийн  Шүүхийн ажилтан, албан хаагчид  гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалт авлаа

Төв аймгийн Шүүхийн байгууллагын ажилтан албан хаагчдад  2015 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдөр Гамшиг осол,  Обьектын гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлаа хангах чиглэлээр сургалт я... Дэлгэрэнгүй

22
10 сар
2015
Гамшгийн эрсдлийг бууруулах олон улсын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэв.

“Өрхийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх” болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалтын хүрээнд Баянхонгор сумын 2, 3, 5, 6-р багийн “Нийгмийн түншлэлийн хамтарсан баг”-ийн сур... Дэлгэрэнгүй

02
10 сар
2015
аймгийн Тагнуулын хэлтэст гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

Аймгийн Тагнуулын хэлтсийн 9 ажилтан албан хаагчдад гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, байгууллагын төлөвлөгөө гаргах, эрсдэлээ тодорхойлох мэдлэг олгох, газар хөдлөлтын үед авах арга хэмжээ, гал түйм... Дэлгэрэнгүй

02
10 сар
2015
“БҮТИ” ХХК-ын NUBIA ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДАД ЯВУУЛСАН СУРГАЛТ

Гамшгаас Хамгаалах тухай хууль, Галын Аюулгүй Байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэн гарч байгаа гамшиг осол, гал түймэр, байгалийн аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх, аврах,... Дэлгэрэнгүй

13
09 сар
2015
Аймгийн Музейн Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал сургалт

Орон нутаг судлах танхимын "Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал сургалт Аймгийн Онцгой байдлын газар, Аймгийн Боловсрол, Соёлын газар хамтран 26 сумын Соёлын төвийн эрхлэгч нарт 2... Дэлгэрэнгүй