Мэдээ мэдээлэл

25
05 сар
2015
Тэс суманд иж бүрэн сургууль зохион байгууллаа

Аймгийн Эдийн Засаг нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2.4.57 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А\116 дугаар захирамжаар Засаг дар... Дэлгэрэнгүй

19
09 сар
2015
Алтан бамбай-2015
21
10 сар
2015
Ард иргэдийн анхааралд
28
05 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах удирдах бүрэлдэхүүний сургууль

Баянтэс сумын Гамшгаас хамгаалах удирдах бүрэлдэхүүний сургуулийг 2015 оны 05 дугаар сарын 28-29-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сургуулийн үеэр Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж байгу... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
БУЛГАН АЙМГИЙН 16 СУМАНД ӨРХИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

    Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний дэд хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд "Өрхийн бэлэн байдал"-ыг сайжруулах, гамшиг ослыг хохирол багатай... Дэлгэрэнгүй

28
08 сар
2015
Аврагч мазаалайн зөвлөмж

Дэлхийн зөн Монгол Олон Улсын байгууллага нь Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Яам, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Орон нутгийн ЗДТГ-тай хамтран АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр “... Дэлгэрэнгүй

27
05 сар
2015
Хутаг-Өндөр суманд “Болзошгүй гамшгийн үед нутгийн удирдлагын үйл ажиллагаа” сэдэвт гамшгаас хамгаалах сургууль зохион байгууллаа.

     Гамшиг осол, аюулт үзэгдэл,   гал ò¿éìрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх,  тохиолдсон їед  àâðàõ &agrav... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
Могод  суманд Команд штабын сургууль зохион байгууллаа.

   Аймгийн Засаг дарга, Могод сумын Засаг даргатай байгуулсан гэрээ, Онцгой байдлын газрын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Гамшиг ослын ¿åä с... Дэлгэрэнгүй

04
06 сар
2015
“Иргэддээ туслая” өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын газрын Урьдчилан сэргийлэх тасгаас Хэрлэн сумын 4 дүгээр багийн ажлын алба, Гал унтраах аврах 52 дугаар анги, Эрэн хайх аврах анги, Дорнод ТВ телевизтэй хамтран 4 дүгээр багийн нутаг дэ... Дэлгэрэнгүй

08
10 сар
2015
3-р улирлын тактикийн сургууль