Мэдээ мэдээлэл

16
11 сар
2016
Дүүргийн онцгой комисс хуралдав

2016 оны 11 дүгээр сарын 16-ний өдрийн 17.00 цагт дүүргийнОнцгой комиссын хурлыг Засаг даргын орлогч Т.Нямцэцэг ахлан  Онцгой комиссын гишүүд  100  хувийн ирцтэй хуралдаж,  Онцгой... Дэлгэрэнгүй

16
11 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Баянгол дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн сургалт сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, онцгой байдлын ахмад Н.Оюунболд 2015 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 16:00 цагаас 18:0... Дэлгэрэнгүй

10
11 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Онцгой байдлын ахмад Н.Оюунболд  2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр "Хэт мот... Дэлгэрэнгүй

09
11 сар
2016
Гамшиг болон гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллалаа

Баянгол дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн сургалт сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, онцгой байдлын ахмад Н.Оюунболд 2015 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 09:00 цагаас 11:0... Дэлгэрэнгүй

29
10 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Онцгой байдлын ахмад Н.Оюунболд  2016 оны 10 дугаар сарын 29-ны өдөр "Бармон&... Дэлгэрэнгүй

29
10 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Онцгой байдлын ахмад Н.Оюунболд  2016 оны 10 дугаар сарын 29-ны өдөр "Бармон&... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2016
Гамшиг болон гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллалаа

Баянгол дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн сургалт сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, онцгой байдлын ахмад Н.Оюунболд 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 09:00 цагаас 11:0... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Баянгол дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн сургалт сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, онцгой байдлын ахмад Н.Оюунболд 2015 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 09:00 цагаас 11:0... Дэлгэрэнгүй

18
10 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Онцгой байдлын ахмад Н.Оюунболд  2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр "Буянт о... Дэлгэрэнгүй

26
09 сар
2016
Онцгой байдлын ерөнгхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу ДЦС-2, ДЦС-4 шалган туслах ажлыг зохион байгууллаа

Баянгол дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-26-ны хооронд ДЦС-2, ДЦС-4-т шалган туслах ажил зохион байгууллаа. Уг... Дэлгэрэнгүй