Мэдээ мэдээлэл

22
03 сар
2016

Онцгой байдлын ерөнхий газраас 2016 онд дэвшүүлсэн зорилтын Гамшгаас хамгаалах төрийн үйлчилгээг олон нийтэд тулгуурлан иргэд хэрэглэгчдэд  шуурхай хүргэх ажлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газры... Дэлгэрэнгүй

21
03 сар
2016
Баянгол дүүргийн 6-р хорооны хэсгийн ахлагч болон СӨХ-ын дарга нарт Шар усны үерийн болон Гал түймрийн талаар сургалт, яриа таниулга хийлээ

Баянгол дүүргийн 6 -р хорооны хэсгийн ахлагч болон СӨХ-ны дарга нарт Шар усны үерийн болон Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулсан. Дэлгэрэнгүй

16
03 сар
2016
ЭНХ-ЭСЭН ХХК-ын ажилтан албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

Энх-эсэн ХХК-ын ажилтан албан хаагч нарт Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, МУ-ын ЗХТХуулийн холбогдох заалтууд, гал түймрийн тухай ойлголт,... Дэлгэрэнгүй

14
03 сар
2016
Хан бүргэдээ төвийн ажилтан албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

Хан бүргэдээ төвийн ажилтан албан хаагч нарт Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, МУ-ын ЗХТХуулийн холбогдох заалтууд, гал түймрийн тухай ойлг... Дэлгэрэнгүй

09
03 сар
2016
Баянгол дүүргийн хэрэглэгчдэд үйлчлэх 13 дугаар төвийн ажилтан алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

Баянгол дүүргийн хэрэглэгчдэд үйлчлэх 13 дугаар төвийн ажилтан албан хаагч нарт Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, МУ-ын ЗХТХуулийн холбогдо... Дэлгэрэнгүй

26
02 сар
2016
"Өсвөрийн аврагч" хөтөлбөрийн хүрээнд ЕБ-13 дугаар сургуулийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа

Ерөнхий боловсролын 13 дугаар сургуулийн дунд бүлгийн хүүхдүүдэд  Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, МУ-ын ЗХТХуулийн холбогдох заалтуу... Дэлгэрэнгүй

24
02 сар
2016

Зэвсэгт хүчний химийн тус албан хаагч нарт Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, МУ-ын ЗХТХуулийн холбогдох заалтууд, гал түймрийн тухай ойлгол... Дэлгэрэнгүй