Мэдээ мэдээлэл

21
05 сар
2016
БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС  ГАМШГААС ХАМГААЛАХ, ГАЛ ТҮЙМРИЙН АЮУЛААС  УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЭГДСЭН АРГА  ХЭМЖЭЭ  ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАЛАА

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр баталсан “Болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх” чиглэлээр хийгдэх ажлын удирдамжийн дагуу хэлтсийн дарга хура... Дэлгэрэнгүй

03
05 сар
2016
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд "Эх орон-16" тэмцээн зохион байгууллаа

Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан “Эх оронч сэтгэлгээтэй, амьдрах ухаанд суралцсан иргэн төлөвшүүлэх зорилт” –ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “... Дэлгэрэнгүй

28
04 сар
2016
Наркологийн эмнэлгийн эмч, сувилагч ажилтан нарт сургалт зохион байгууллаа

Наркологийн эмнэлгийн эмч, ажилтан албан хаагч нарт Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, МУ-ын ЗХТХуулийн холбогдох заалтууд, гал түймрийн тух... Дэлгэрэнгүй

27
04 сар
2016
Финпак ХХК-ын ажилтан албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

"Финпак" ХХК-ын ажилтан албан хаагч нарт Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, МУ-ын ЗХТХуулийн холбогдох заалтууд, гал түймрийн туха... Дэлгэрэнгүй

25
04 сар
2016
Тэгш плант ХХК-ын ажилтан албан хаагчдад танхимын болон тархалтын сургууль зохион байгууллаа

Тэгш плант ХХК-ын ажилтан албан хаагч нарт Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, МУ-ын ЗХТХуулийн холбогдох заалтууд, гал түймрийн тухай ойлгол... Дэлгэрэнгүй

21
04 сар
2016
Нэгдсэн 3 дугаар эмнэлгийн эмч сувилагч ажилтан албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

Нэгдсэн 3 дугаар эмнэлгийн эмч,сувилагч  ажилтан албан хаагч нарт Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, МУ-ын ЗХТХуулийн холбогдох заалтуу... Дэлгэрэнгүй

20
04 сар
2016
Баянгол дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа шашны байгууллагуудад Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах хяналт шалгалт явууллалаа

            Монгол Улсын хууль зүйн яамны 2016 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн “Шалгалт зохион байгуулж явуулах тухай” 6/1366 тоот... Дэлгэрэнгүй

20
04 сар
2016
Баянгол хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн "Гамшгаас хамгаалах тухай" хуулийн хүрээнд бэлэн байдлын үзлэг хийлээ

Баягол дүүргийн УБЦТСТӨХК Баянгол хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн Монгол Улсын "Гамшгаас хамгаалах тухай" хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт, болзошгүй гамшгийн үед албаны хэрэгжүүлэх арга хэмжэ... Дэлгэрэнгүй

20
04 сар
2016
Редуктор ХХК-ын ажилтан албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

Редуктор ХХК-ын ажилтан албан хаагч нарт Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, МУ-ын ЗХТХуулийн холбогдох заалтууд, гал түймрийн тухай ойлголт,... Дэлгэрэнгүй

23
03 сар
2016
БГД-ийн ЗДТГ-ын хэлтэс, албадын ажилтан, албан хаагч нарт газар хөдлөлтийн сургууль зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”, 340 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гамшгийн үед нүүл... Дэлгэрэнгүй