Мэдээ мэдээлэл

21
09 сар
2016
Нийслэлийн онцгой байдлын газрын даргын А/59 тоот тушаалын дагуу шалгалт

2016 оны 09 дүгээр сарын 21-нд Нийслэлийн онцгой байдлын газрын даргын А/59 тоот тушаалын хүрээнд Баянгол дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн бие бүрэлдэхүүний бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгуулсан. Ү... Дэлгэрэнгүй

21
09 сар
2016
Баянгол дүүргийн дүйцүүлэх албаны албан хаагчдад сургалт

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Онцгой байдлын ахмад Н.Оюунболд  2016 оны 09 дугаар сарын 20 - 30 ны хооронд Хилий... Дэлгэрэнгүй

20
09 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Онцгой байдлын ахмад Н.Оюунболд  2016 оны 09 дугаар сарын 20-ны өдөр "Таван б... Дэлгэрэнгүй

30
08 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Онцгой байдлын ахмад Н.Оюунболд  2016 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр "Монголы... Дэлгэрэнгүй

22
08 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Онцгой байдлын ахмад Н.Оюунболд  2016 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр Эрдэм Транс Х... Дэлгэрэнгүй

19
08 сар
2016
Хүн, малын гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” А/467 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд

             2015 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 05.30 цагт Толгойт өртөөнөөс Улаанбаатар өртөө  хүртэл УБ-Сүхбаатар, УБ-Эрдэнэт чигл... Дэлгэрэнгүй

19
08 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Онцгой байдлын ахмад Н.Оюунболд  2016 оны 08 дугаар сарын 19-ны өдөр Вейр минералс... Дэлгэрэнгүй

19
08 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Онцгой байдлын ахмад Н.Оюунболд  2016 оны 08 дугаар сарын 19-ны өдөр Хар үжин ХХК-... Дэлгэрэнгүй

23
06 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Онцгой байдлын ахлах дэслэгч Н.Оюунболд  2016 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр Ти Эн... Дэлгэрэнгүй

22
06 сар
2016
МонголУлсын Их Хурал болон Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн  Хурлын сонгуулийн санал авах байруудад гамшгаас хамгаалах болон Гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт  бус шалган туслах ажлыг зохион байгууллалаа

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс 2016 оны МонголУлсын Их Хурал болон Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгууль болохтой холбогдуулан Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас ирүүлсэн сонгуули... Дэлгэрэнгүй