Мэдээ мэдээлэл

30
06 сар
2016
 Дадлага сургууль хийлээ

ЦДҮС ТӨХК-ийн Зүүн өмнөд бүсийн салбарын Чойр хэсэгтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу 2016 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр гал унтраах сургалт, дадлагыг зохион байгуулан явууллаа. Дадлага сургуули... Дэлгэрэнгүй

20
06 сар
2016
Сургалт явуулах орчин сайжирч байна.

Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газар нь Дэлхийн зөн Монгол ОУБ-ын  Бор-Өндөр 1 ОНХХ /Орон нутаг хөгжлийн хөтөлбөр/-тэй  2009 оноос хойш хамтран ажиллаж байна.  2013-2016 оны эхний ха... Дэлгэрэнгүй

17
06 сар
2016
Шинэ байр, бүтээлч ажил уралдааны дүн гарлаа.

Онцгой байдлын  газар нь Онцгой байдлын албан өдрийг угтаж газрын хэмжээнд “Шинэ байр, бүтээлч  ажил” сэдэвт ажлын байрыг тохижуулах нэг сарын болзолт уралдааныг зарласан бөгөөд... Дэлгэрэнгүй

16
06 сар
2016
Малчид эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлалд сургагдлаа

Дэлхийн Зөн ОУБ-ын Бор Өндөр-1 ОНХХ-өөс “Малчин гэр бүлийн амьдалыг сайжруулах төсөл” –ийг Сүмбэр сумын 4 дүгээр багт хэрэгжүүлж 20 малчин өрхийг хамруулаад байгаа бөгөөд тус өрхийн... Дэлгэрэнгүй

13
06 сар
2016
Үүрэг гүйцэтгэх чадавхийг нэмэгдүүллээ

Аймгийн Засаг даргатай Онцгой байдлын  газрын даргын байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд тусгасны дагуу 2016 онд Гамшгаас хамгаалах томилгоот мэргэжлийн ангиудын үүрэг гүйцэтгэх чадавхийг сайжруулах зо... Дэлгэрэнгүй

10
06 сар
2016
Шалгалт зохион байгууллаа.

2016 оны сургуулийн эхний хагас жилийн явцын шалгалтыг Онцгой байдлын газрын даргын 2016 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/12  дугаар тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг 2015 оны 06 дугаар сарын 09... Дэлгэрэнгүй

02
06 сар
2016
Хамтарсан өдөрлөг зохион байгууллаа

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Монголын улаан загалмайн нийгмлэгийн хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд 2 дахь жилдээ Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газар, аймгийн Улаан загалмайн хороотой ... Дэлгэрэнгүй

26
05 сар
2016
Малчидын гамшигтай тэмцэх чадавхи дээшлэнэ

Дэлхийн Зөн ОУБ-ын Бор Өндөр-1 ОНХХ-өөс “Малчин гэр бүлийн амьдалыг сайжруулах төсөл” –ийг Сүмбэр сумын 4 дүгээр багт хэрэгжүүлж эхэллээ. Малчдын гамшигтай тэмцэх чадвар, эдийн засги... Дэлгэрэнгүй

22
04 сар
2016
дадлага сургууль зохион байгууллаа

БЗӨБ-ийн Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ний Говьсүмбэр салбараас ирсэн хүсэлтийн дагуу 2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр гал унтраах тархалтын сургуулийг зохион байгуулан явууллаа. Гал унтраах тархалт... Дэлгэрэнгүй

22
04 сар
2016
мэргэжлийн ангийн үүрэг гүйцэтгэх чадавхийг нэмэгдүүллээ.

Онцгой байдлын газар нь 2016 онд гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүний үүрэг гүйцэтгэх чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд Уул уурхайн жишиг сургууль Полите... Дэлгэрэнгүй