Мэдээ мэдээлэл

25
05 сар
2018
Ажилтан, албан хаагчдад"Бэлэн бай" сургалт зохион байгууллаа.

Аймгийн Засаг даргын 2018 онд баталсан “Говьсүмбэр аймагт 2018 онд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, Онцгой байдлынгазрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвл... Дэлгэрэнгүй

25
05 сар
2018
Уурхайчид бэлэн байдлаа хангалаа.

Онцгой байдлын газраас 2018 онд “Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүний гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх дадлага чадавхийг дээшлүүлэх” зорилт дэвшүүлсэн бөгөөд... Дэлгэрэнгүй

18
05 сар
2018
Сайн дурын бүлгийн хүмүүсээ чадавхжууллаа.

ОБЕГ-ын даргын 2018 оны 01 дүгээр албан даалгавар, аймгийн Засаг даргын 2018 оны “Эргүүл шалгалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах тухай” А/159 дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлэн ОБГ... Дэлгэрэнгүй

27
04 сар
2018
Бэлэн байвал бид чадна.

Бэлэн байвал бид чадна. Иргэдэд болзошгүй гамшгаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, тусламж дэмжлэг үзүүлэх, аюулгүй амьдрах орчныг бий болгох дадлыг хэвшүүлэх, өрхийн түвшинд гамшгийн бэлэн байдлыг... Дэлгэрэнгүй

20
04 сар
2018
Замчидад сургалт зохион байгуулж байна

Чойр зангилаа болон ОБГ-ын даргын хамтран баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Чойр зангилааны 172 ажилтан албан хаагчдад Молгол улсын Гамшгаас хамгаалах тухай болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль,... Дэлгэрэнгүй

18
04 сар
2018
бэлэн бай багцаар сургалт зохион байгууллаа

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/130 дугаар тушаалаар баталсан сургалтын хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын баталсан “Говьсүмбэр аймагт 2018 онд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах ан... Дэлгэрэнгүй

15
06 сар
2017
 Нийт хүн амын 26,8 хувьд сургалт зохион байгуулжээ

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/130 дугаар тушаалаар баталсан сургалтын хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 2017 онд баталсан “Говьсүмбэр аймагт 2017 онд зохион байгуулах гамшгаас хам... Дэлгэрэнгүй

15
06 сар
2017
Уурхайчид бэлэн байдлын мэдлэгээ дээшлүүлж байна.

Говьсүмбэр аймагт 2017 онд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, Онцгой байдлын газрын дарга, Шивээ-Овоо ХК-ний гүйцэтгэх захиралын хамтран баталсан “Ажилтан... Дэлгэрэнгүй

09
03 сар
2017
сурагчдад гамшгаас хамгаалах мэдлэг олголоо.

Ерөнхий боловсролын лаборатори 5 дугаар сургуулийн бага бүлгийн 65 хүүхдэд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох 2 цагийн танхимын сургалтыг зохион байгуулан явууллаа. Сургалтаар гал түймэр, газар хөдлөлтий... Дэлгэрэнгүй

06
03 сар
2017
Сургууль, цэцэрлэгийн удирдах ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа.

Аймгийн Засаг даргын баталсан “Говьсүмбэр аймагт 2017 онд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах  ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, Онцгой байдлын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөг... Дэлгэрэнгүй