Аймгийн Засаг даргын 2018 онд баталсан “Говьсүмбэр аймагт 2018 онд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, Онцгой байдлынгазрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр дуу бүжгийн Боржигон чуулгын ажилтанд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох сургалтыг “Бэлэн бай” сургалтын багцаар зохион байгууллаа.

Батлагдсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, галын аюулгүй байдал” сэдвээр 2 цагийн танхимын сургалт зохион байгуулж, “Анхаар арр" талаар мэдээ, мэдээлэл өглөө.