Мэдээ мэдээлэл

04
09 сар
2018
Алба хаагчдын мэдлэгийг дээшлүүллээ
03
09 сар
2018
Мэдлэгийг дээшлүүллээ

Байгууллагаас ирсэн хүсэлтийн дагуу Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчтай хамтран 11 дүгээр цэцэрлэгийн 22 багш, ажилтанд танхимаар Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар 1 цаг, Зөрчлийн тухай хуул... Дэлгэрэнгүй

30
08 сар
2018
Сургалт зохион байгууллаа

Байгууллагаас ирсэн хүсэлтийн дагуу тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчтай хамтран 14 дүгээр цэцэрлэгийн 13 багш, ажилтанд танхимаар Гал түймрээс урьдчилан сэргий... Дэлгэрэнгүй

31
07 сар
2018
Цагдаагийн алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

           Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг, Аймгийн Улаан загалмайн хороотой хамтран Баянхонгор аймаг дахь Цагдаагийн газрын 54 ажилтан, албан ха... Дэлгэрэнгүй

13
06 сар
2018
Сургалт зохион байгууллаа
31
05 сар
2018
Сургалт зохион байгууллаа
16
05 сар
2018
Штабын дадлага сургууль зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд нийт алба хаагчдад "Ой хээрийн түймэр", объектын түймрийн цагийн байдал өгч да... Дэлгэрэнгүй

15
05 сар
2018
Иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүллээ.

Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг, Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагтай хамтран Шаргалжуут тосгоны 29 иргэнд танхимын сургалтыг “Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх” талаар 1 цаг, &ldquo... Дэлгэрэнгүй

14
05 сар
2018
Хүүхдүүд мэдлэгээ бататгалаа.
11
05 сар
2018
Танхимын сургалт зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын газрын төлөвлөгөөний дагуу Гал түймэр унтраах тархалтын сургуулийн танхимын сургалтыг Соого Сейкео сургуулийн багш ажилтанд танхимаар “Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх” тала... Дэлгэрэнгүй