Мэдээ мэдээлэл

08
01 сар
2016
"Өсвөрийн аврагч" бүлэгийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагаа боллоо.

ДЗ Баянхонгор ОНХХ-1 ОУБайгууллагатай хамтран “Өсвөрийн аврагч” бүлгийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа. Тангараг өргөх ёслолын ажиллагааг нээж тус аймгийн... Дэлгэрэнгүй

25
11 сар
2015
“Өрхийн эрсдлийн үнэлгээ”-г хийв

2015 оны 11 сарын 16-аас 20-ны өдрүүдэд аймгийн Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх 2015 оны үндсэн чиглэлд тусгагдсаны дагуу тус аймгийн Баацагаан, Жинст сумдад гамшгаас хамгаалах “Иж бүрэн”,... Дэлгэрэнгүй

20
11 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах "Иж бүрэн", "Команд штаб"-ын сургуулийг зохион байгууллаа.

Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсаны дагуу Баацагаан, Жинст сумдад гамшгаас хамгаалах “Иж бүрэн”,”Команд штаб”-ын сургуулийг 2015 оны 11-р сарын 16... Дэлгэрэнгүй

06
11 сар
2015
Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийг сурталчилав.

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан хууль сурталчилах өдөрлөг арга хэмжээг тус аймгийн "Баганат талбай"-д зохион байгуулав. Уг өдөрлөг арга хэмжээнд иргэ... Дэлгэрэнгүй

02
11 сар
2015
Гамшгаас хамгааалах "Иж бүрэн" сургууль зохион байгуулагдав.

Аймгийн Засаг дарга Монгол улсын Шадар сайдтай байгуулсан гэрээнд тусгагдсаны дагуу гамшгаас хамгаалах “Иж бүрэн” сургуулийг 2015 оны 10 дугаар сарын 27-29-ний өдрүүдэд Баянхонгор аймагт з... Дэлгэрэнгүй

25
10 сар
2015
Газар хөдлөлтийн гамшгийн үеийн нүүлгэн шилжүүлэх дадлага сургууль хийв.

2015 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 11.00 цагт тус аймгийн Баянхонгор сумыг газар хөдлөлтийн гамшгийн үеийн зарлан мэдээллэх дуут дохиогоор аюулгүй талбайд нүүлгэн шилжүүлэх дадлага сургуулийг зохи... Дэлгэрэнгүй

25
10 сар
2015
Оюутан, сурагчдад сургалт зохион байгуулав.

Гамшгаас хамгаалах "Иж бүрэн" сургуультай холбогдуулан "Газар хөдлөлтийн гамшиг"-ийн сургалтыг тус аймгийн Онцгой байдлын газар, Үндэсний худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургууль, Мэрг... Дэлгэрэнгүй

22
10 сар
2015
Гамшгийн эрсдлийг бууруулах олон улсын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэв.

“Өрхийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх” болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалтын хүрээнд Баянхонгор сумын 2, 3, 5, 6-р багийн “Нийгмийн түншлэлийн хамтарсан баг”-ийн сур... Дэлгэрэнгүй