Мэдээ мэдээлэл

01
11 сар
2018

Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг байгууллагаас ирсэн хүсэлтийн дагуу аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн эрүүл мэндийн 25 ажилтанд танхимаар Амилуулах суурь тусламжийн талаар 1 цаг, дадлагаар 3... Дэлгэрэнгүй

27
10 сар
2018
20
09 сар
2018

Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг Холбоо, зарлан мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэнтэй хамтран 9 дүгээр цэцэрлэгийн 16 багш, ажилтанд танхимаар Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар 1 цаг, Зөрчлийн т... Дэлгэрэнгүй

19
09 сар
2018

Байгууллагаас ирсэн хүсэлтийн дагуу тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг Баянхонгор аймаг дахь Нисэх буудлын 25 ажилтанд танхимаар Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар 1 цагийн сургалтыг тус байгуу... Дэлгэрэнгүй

18
09 сар
2018

          Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтыг сургуулийн өмнөх боловсролын 11-р цэцэрлэгийн 142 хүүхдүүдэд танхимаар... Дэлгэрэнгүй

18
09 сар
2018
Хүүхдүүдэд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олголоо

          Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтыг сургуулийн өмнөх боловсролын 11-р цэцэрлэгийн 142 хүүхдүүдэд танхимаар... Дэлгэрэнгүй

15
09 сар
2018
Өсвөрийн аврагч-2018 тэмцээнийг зохион байгууллаа
07
09 сар
2018

Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг Баянхонгор аймаг дахь Монгол банкны 8 ажилтан, алба хаагчдад Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх сэдвүүдээр танхимын сургалтыг 2018... Дэлгэрэнгүй

07
09 сар
2018
Сургалт зохион байгууллаа

Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг Баянхонгор аймаг дахь Монгол банкны 8 ажилтан, албан хаагчдад танхимаар Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар 1 цаг, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн талаар 3... Дэлгэрэнгүй

05
09 сар
2018
Сургалт зохион байгууллаа

Байгууллагаас ирсэн хүсэлтийн дагуу Урьдчилан сэргийлэх тасаг 12 дугаар цэцэрлэгийн 25 багш, ажилтанд танхимаар Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар 1 цаг, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн талаа... Дэлгэрэнгүй