Мэдээ мэдээлэл

13
06 сар
2020
БЯАНХОНГОР АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМАНД “БЭЛЭН БАЙДАЛ”-ЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Аймгийн эдийн Засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг даргын 2020 оны “Гамшгаас хамгаалах дадлага сургууль зохион байгуулах тухай” А/335 дугаар захирамжийн хэрэгжил... Дэлгэрэнгүй

03
06 сар
2020
БАЯНХОНГОР ХОТОД “БЭЛЭН БАЙДАЛ”-ЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Аймгийн эдийн Засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг даргын 2020 оны “Гамшгаас хамгаалах дадлага сургууль зохион байгуулах тухай” А/335 дугаар захирамжийн хэрэгжил... Дэлгэрэнгүй

22
03 сар
2019
Холбооны салбарын эрхлэгч нарт сургалт зохион байгууллаа

Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг байгууллагаас ирсэн хүсэлтийн дагуу Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-ийн сумдын 22 эрхлэгч нарт Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлаа хангах сэдвээр... Дэлгэрэнгүй

21
03 сар
2019
Гамшгаас хамгаалах албадад сургалт зохион байгууллаа

Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийн дагуу аймгийн гамшгаас хамгаалах албадын бүрэлдэхүүнд “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах з... Дэлгэрэнгүй

04
03 сар
2019
ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН “ТАНИУЛАХ ӨДӨР” СЭДЭВТ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Олон Улсын Иргэний Хамгаалалтын Байгууллагаас “Хүүхдийн аюулгүй байдал, бидний үүрэг хариуцлага” гишүүн орнуудын хүрээнд дэвшүүлсэн уриан хүрээнд Онцгой байдлын газраас худалдаа үйлдвэрл... Дэлгэрэнгүй

02
03 сар
2019
27
02 сар
2019
Алба хаагчдын мэдлэгийг дээшлүүллээ

Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг байгууллагаас ирсэн хүсэлтийн дагуу Баянхонгор-Эрчим хүч ЦТХХК-ийн 52 ажилтанд 4 цагийн танхимын сургалтыг “Галын аюулгүй байдлын тухай хууль”, Гал түй... Дэлгэрэнгүй

21
02 сар
2019
14
02 сар
2019

Онцгой байдлын газрын төлөвлөгөөний дагуу гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан албан хаагчдад гал унтраах анхан шатны мэдлэг ойлголт зорилгоор ГТ... Дэлгэрэнгүй

12
02 сар
2019

Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг Гал түймэр унтраах, аврах ангийн гал түймэр унтраах тактик, тархалтын сургуулийн төлөвлөгөөний дагуу Их номгон худалдааны төвийн 7 ажилтанд танхимын сургалтыг &ldq... Дэлгэрэнгүй