Мэдээ мэдээлэл

20
10 сар
2015
Газар хөдлөлт
07
11 сар
2015
Аюулт үзэгдэл, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, "Гамшгаас хамгаалх тухай", "Галын аюулгүй байдлын тухай" хууль тогтоомжийг сурталчлах, галын аюулгүй байдлын норм, стандарт, дүр... Дэлгэрэнгүй

05
11 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штаб

ГХУХАБ Онцгой байдлын дэд хурандаа С.Ганбалт, УСАХМ онцгой байдлын дэслэгч Ж.Энхтөр нар мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын "Үндэсний аюулгүй байдлын лавлагаа лабратори“-ийн удирдах бүрэлдэх... Дэлгэрэнгүй

06
11 сар
2015
Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, ахуйн хүрээний гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх

Урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд шинээр батлагдан гарсан "Галын аюулгүй байдлын тухай" хууль сурталчилах өдөрлөгийг дүүргийн хэмжээнд Хан-Уул дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн 20 гаруй алба... Дэлгэрэнгүй

21
10 сар
2015
Газар хөдлөлт

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС   ТӨРИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТЫН ГАЗРЫН ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН АЛБА ХААГЧДАД ГАМШИГ ОСОЛ,  ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХ ТАЛААР ТАНХИМЫН СУ... Дэлгэрэнгүй

28
10 сар
2015
Аврагч мазаалайн зөвлөмж ОБГ, ДЗМОУБ хамтарсан сургалт

2015 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр ерөнхий боловсролын Жавхлант цогцолбор бүрэн дунд сургуулийн 3-5 дугаар ангийн нийт 180  сурагч, багш нарыг хамруулан сургалтыг ОБГ-ын дэслэгч Т.Мижиддорж, ССУ... Дэлгэрэнгүй

29
10 сар
2015
Гамшгийн эрсдлийн бууруулах дэд хөтөлбөрийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа.

2015 оны 10 дугаар сарын 29-ны өдөр ерөнхий боловсролын бүрэн дунд 3-р сургуулийн 3-5 дугаар ангийн 6 бүлгийн нийт 130  сурагч, багш нарыг хамруулан сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг сургагч б... Дэлгэрэнгүй

09
11 сар
2015
Сургалт, дадлага зохион байгууллаа
11
11 сар
2015
Өрхийн бэлэн байдал сургалт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 303 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр”, Монгол Улсын Шадар сайдын 2013 оны 35 дугаар... Дэлгэрэнгүй

13
11 сар
2015
Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын газраас 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ний өдөр Ерөнхий боловсролын сургуулийн 5 ангийн 2 бүлгийн 45 сурагчдад Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй ослын үед өөртөө болон бусдад ту... Дэлгэрэнгүй