Онцгой байдлын газраас 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ний өдөр Ерөнхий боловсролын сургуулийн 5 ангийн 2 бүлгийн 45 сурагчдад Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй ослын үед өөртөө болон бусдад тусламж үзүүлэх мэдлэг олгох 2 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа.