Мэдээ мэдээлэл

20
04 сар
2015
Өрхийн бэлэн байдал
26
06 сар
2015
Өрхийн бэлэн байдал, Эх-орон 36 сургалт
13
04 сар
2015
Өрхийн бэлэн байдал

Завхан аймгийн Байгаль орчны салбарын нэгдсэн зөвлөгөөд Өрхийн бэлэн байдал сургалтыг нийт 180 хүнд  зохион байгуулсан. Сургалтанд 24 сумын Байгаль орчны улсын байцаагч, Байгаль хамгаалагч, Тарва... Дэлгэрэнгүй

11
01 сар
2015
Ерөнхий боловсролын сургуулийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлыг сайжруулах” сэдэвт сургалт

Монгол Улсын Шадар Сайдын 2013 оны 4 сарын 1-ны   35 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэж ажиллах хүрээнд ОБЕГ, ДЗМОУБ, Аймгийн ЗДТГ, ОБГ ба хэлтсүүд, ТББ-д хамтран “Ерөнхий боловсролын су... Дэлгэрэнгүй

10
03 сар
2015
“Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад иргэдийн оролцоо” сэдэвт өдөрлөг

Дархан сумын ЗДТГ, ДЗОУБ-ДНХХ-тэй хамтран аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх, гэр хорооллын айл өрхүүдийн гал түймрийн тоо, хохирлыг бууруулах зорилготойгоор Дархан сумын... Дэлгэрэнгүй

31
01 сар
2015
“Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад иргэдийн оролцоо” сэдэвт өдөрлөг

Аймгийн ОБГ-аас гал түймэр, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, мэдлэг боловсрол олгох, гэр хорооллын айл өрхүүдийн гал түймрийн тоо, хохирол, эрсдлийг бууруулахад иргэд... Дэлгэрэнгүй

24
01 сар
2015
“Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад иргэдийн оролцоо” сэдэвт өдөрлөг

Дархан сумын ЗДТГ, 8-р баг, ОБГазар, Дэлхийн зөн ОУБайгууллага хамтран 2015 оны 1-р сарын 24-нд "Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад иргэдийн оролцоо" сэдэвт өдөрлөгийг 8-р багийн иргэдийн дунд зо... Дэлгэрэнгүй

15
01 сар
2015
Гал унтраах автомашины жолооч нар Замын хөдөлгөөний дүрмээр сургалт явууллаа.

Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газар, Цагдаагийн газартай хамтран Аврах гал унтраах ангиудын гал унтраах автомашины жолооч нарт Монгол улсын Çàìûí õº&a... Дэлгэрэнгүй

27
01 сар
2015
"Эбола вирусын халдварын сэжигтэй тохиолдол, дэгдэлтийн үеийн бэлэн байдлыг хангах" сэдэвт дадлага сургууль

Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн алба бусад мэргэжлийн албад, ОБГ-ын ажилтан албан хаагчдыг сургаж дадлагажуулах, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах зорилгоор "Эбола вирусын халдварын сэжигтэй тохиолдо... Дэлгэрэнгүй

25
03 сар
2015
“Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад иргэдийн оролцоо” сэдэвт өдөрлөг

Хонгор, Орхон сумын ЗДТГ, ДЗОУБ-ын ДНХХ-тэй хамтран аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх, гэр хорооллын айл өрхүүдийн гал түймрийн тоо, хохирлыг бууруулах зорилготойгоор Да... Дэлгэрэнгүй