Мэдээ мэдээлэл

24
08 сар
2015
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ
25
05 сар
2015
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХУРАНДАА Г.АРИУНБУЯН ТАНАА

.Монгол улсын Засгийн газрын 80 дугаар тогтоол, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн б/326 тоот тушаалаар Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын хэлтэс нь Онцгой байдлын... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах Иж бүрэн сургуулийг Баянжаргалан суманд зохион байгууллаа.

           Дундговь аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/145 дүгээр захирамжийн дагуу Баянжаргалан суманд гамшгаас хамгаалах Иж бүрэн сургуулийг 2015 оны 1... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2015
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Олон улсын өдрийг "Аюулгүй амьдрах мэдлэг" уриатайгаар тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдрийг тохиолдуулан Дэлхийн зөн ОУБ-ын Дундговь орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран Ерөнхий боловсролын “Мандал”  сургуулийн газар хөдлөл... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2015
" Аюулгүй амьдрах мэдлэг" уриан дор асуулт хариултын АХА тэмцээн зохион байгууллаа.

Мандал сургуулийн 10-12 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Аюулгүй амьдрах мэдлэг” сэдэвт асуулт хариултын “АХА” тэмцээнийг зохион байгуулж 98 сурагчийг хамруулан, аюулгүй амьдрах у... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2015
Гал унтраах багаж хэрэгсэлтэй ажиллах мэдлэг эзэмшлээ

2015 оны 10 сарын 05-10-ны өдрүүдэд Баянжаргалан, Цагаандэлгэр, Өндөршил сумдад ажиллаж дээрх сумдын Онцгой комиссын гишүүд, мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүн, иргэдэд аюулт үзэгдэл техникийн хо... Дэлгэрэнгүй

06
10 сар
2015
Мэргэжлийн ангийн бэлтгэл бэлэн байдлын үзлэг

ОБЕГ-ын даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/239 дүгээр тушаалын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн орон нутгийн түвшинд гамшгийн эрсдлийг бууруулах менежмент зохицуулалтын чадавхыг сайжруулах нь МО... Дэлгэрэнгүй

08
10 сар
2015
Обеъктийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт

Аймгийн ОБГ-аас Аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх мэдлэг боловсрол олгох, объектын галын аюулгүй байдлыг хангах, гал түймрийн тоо, хохирол, эрсдлийг буур... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2015
Увс аймгийн баруун талын 8 сумдад Онцгой байдлын газрын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг явж ажиллалаа

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг төлөвлөх, сумдын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн томилгоот бие бүрэлдэхүүний бэлтгэл, бэлэн байдал, чадавхийг дээшлүүлэх сургалт, мөн сумдын өвөлжилт... Дэлгэрэнгүй

16
10 сар
2015
Тактикийн сургууль

Тус газрын ГУА 54, 22-р анги, Аврах бүлгийн бие бүрэлдэхүүн, “ДСЦТС ХК” захиргаа, мэргэжлийн анги хамтран бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах мэргэжлийн ур чадврыг дээшлүүлэх зорилгоор аюулт ү... Дэлгэрэнгүй