Мэдээ мэдээлэл

26
03 сар
2016
ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭЛ ДАМЖУУЛАХ, АЮУЛГҮЙ ЦЭГТ НҮҮН ШИЛЖИХ ДАДЛАГА СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

              Монгол улсын, Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын дагуу Сэлэнгэ аймагт гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэл дамжуулах, аюулгүй цэгт нүүн... Дэлгэрэнгүй

23
11 сар
2015
Албан хаагчдын сургалт

Сэлэнгэ аймгийн Онцгой байдлын газраас Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллагын Сэлэнгэ орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй 2015 онд “Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны чадвахийг бэхжүүлэх, хүүх... Дэлгэрэнгүй

22
11 сар
2015
"Өсвөрийн Аврагч" тэмцээн зохион байгууллаа

Сэлэнгэ аймгийн Онцгой байдлын газраас Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллагын Сэлэнгэ орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй 2015 онд “Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны чадвахийг бэхжүүлэх, хүүх... Дэлгэрэнгүй

10
11 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах удирдах бүрэлдэхүүний сургууль

Монгол Улсын Шадар сайд, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга нарын байгуулсан 2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг хангах зорилгоор Онцгой байдлын Ерөнхий газраас томилогдсон ажлын хэсэг 2015 оны 11 сарын... Дэлгэрэнгүй

16
10 сар
2015
Аж ахуй нэгжийн сургалт

Гамшиг ослын үед үүссэн нөхцөл байдалд хариу арга хэмжээ авах чадварыг нэмэгдүүлэх, газар хөдлөлтийн бэлэн байдлыг хангах, анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг, чадвар, дадлага эзэмшүүлсэнээр гамшгийн эрсдэл,... Дэлгэрэнгүй

16
10 сар
2015
Аж ахуй нэгжийн сургалт

Гамшиг ослын үед үүссэн нөхцөл байдалд хариу арга хэмжээ авах чадварыг нэмэгдүүлэх, газар хөдлөлтийн бэлэн байдлыг хангах, анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг, чадвар, дадлага эзэмшүүлсэнээр гамшгийн эрсдэл,... Дэлгэрэнгүй

15
10 сар
2015
Аж ахуй нэгжийн сургалт

Гамшиг ослын үед үүссэн нөхцөл байдалд хариу арга хэмжээ авах чадварыг нэмэгдүүлэх, газар хөдлөлтийн бэлэн байдлыг хангах, анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг, чадвар, дадлага эзэмшүүлсэнээр гамшгийн эрсдэл,... Дэлгэрэнгүй

14
10 сар
2015
Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар өртөөний ажилчдад гамшгаас хамгаалах сургалтыг зохион байгууллаа.

Гамшиг ослын үед үүссэн нөхцөл байдалд хариу арга хэмжээ авах чадварыг нэмэгдүүлэх, газар хөдлөлтийн бэлэн байдлыг хангах, анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг, чадвар, дадлага эзэмшүүлсэнээр гамшгийн эрсдэл,... Дэлгэрэнгүй

14
10 сар
2015
Аж ахуй нэгжийн сургалт

Гамшиг ослын үед үүссэн нөхцөл байдалд хариу арга хэмжээ авах чадварыг нэмэгдүүлэх, газар хөдлөлтийн бэлэн байдлыг хангах, анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг, чадвар, дадлага эзэмшүүлсэнээр гамшгийн эрсдэл,... Дэлгэрэнгүй

14
10 сар
2015
Аж ахуй нэгжийн сургалт

Гамшиг ослын үед үүссэн нөхцөл байдалд хариу арга хэмжээ авах чадварыг нэмэгдүүлэх, газар хөдлөлтийн бэлэн байдлыг хангах, анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг, чадвар, дадлага эзэмшүүлсэнээр гамшгийн эрсдэл,... Дэлгэрэнгүй