Арвайхээр сумын Улсын тэргүүний 1-р цэцэрлэгийн 220 эцэг эхчүүдэд 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр  “Хүүхэд хөгжил хамгаалал”-ын зорилтот жилийн тохиолдуулан Онцгой байдлын газар,... Дэлгэрэнгүй