Сургалт Бүгдийг үзэх

23
03 сар
2017
Засгийн газрын тогтоолын дагуу дадлага сургуулийг зохион явууллаа

Урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Засгийн газрын 339 /Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх/, 340 / Гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах бүрэлдэхүүнийг томилох тухай / дүгээр тог... Дэлгэрэнгүй

Хичээлүүд Бүгдийг үзэх

Хамтрагч байгууллагууд