Сургалт Бүгдийг үзэх

17
01 сар
2017
Ерөнхий боловсролын болон цэцэрлэгүүдийн захирал, эрхлэгч, нийгмийн ажилтнуудад "Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад олон нийтийн оролцоо ба хариуцлага” сэдэвт үндэсний семинар зохион байгууллаа

2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтэстэй хамтран дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, нийгмийн ажилтан нийт 112 албан хаагчид 2016 о... Дэлгэрэнгүй

Хичээлүүд Бүгдийг үзэх

Хамтрагч байгууллагууд