Онцгой байдлын газрын төлөвлөгөөний дагуу гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан албан хаагчдад гал унтраах анхан шатны мэдлэг ойлголт зорилгоор ГТ... Дэлгэрэнгүй