Сургалт Бүгдийг үзэх

05
07 сар
2017
Аюул, осол, болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх,

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр баталсан А/59 дүгээр тушаалын хэржилтийн хүрээнд сургалт зохион байгуулсан.Зорилго.Баяр наадмын өдрүүдэд иргэдэд нийтийн хо... Дэлгэрэнгүй

Хичээлүүд Бүгдийг үзэх

Хамтрагч байгууллагууд