Сургалт Бүгдийг үзэх

27
10 сар
2016
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх тасгийн ажлыг эрчимжүүлэх сургалт зохион байгуулагдаж байна

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газар, “Дэлхийн зөн Монгол” олон улсын байгууллага хамтран төв орон нутгийн Онцгой байдлын газруудын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх... Дэлгэрэнгүй

Хичээлүүд Бүгдийг үзэх

Хамтрагч байгууллагууд