дэд хурандаа Д.Эрдэнэбат, Аймгийн Засаг даргын орлогч И.Доржсүрэн, нар нийт бие бүрэлдэхүүнд хандаж 2019 онд судлах хичээл, сургалтыг чанар үр дүнд анхаарч ажиллахыг үүрэг болгосон.  Онц... Дэлгэрэнгүй