Мал амьтны халдварт өвчиний талаар хичээлээс орж длэгэрэнгүй үзнэ үү.