"Гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлж, дүн шинжилгээ  хийх нь" гарын авлага номыг та бүхэндээ хүргэж байна. Татаж авах бол хичээлрүү орно уу.