"ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ОРОН НУТГИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЛБАНЫ ШТАБ, МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ" хичээл сургалтыг 

ГУСГ-ын АНГИЛАЛЫН СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХОШУУЧ Д.БАТ-ЭРДЭНЭ-ийн бэлтгэн хүргэж  байна.

татаж авах бол хичээл рүү орно уу.