Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад сурталчлах зорилгоор Онцгой байдлын газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, онцгой байдлын ахлах дэслэгч Д.Ариунболд 2015 оны 11 дүгээр сарын  05-ны өдөр  Баян-өндөр сумын Булаг багийн 18 дугаар цэцэрлэгийн 25 ажилтан алба хаагч нарт “Галын аюулгүй байдлын тухай хуул“-ийн шинэнчилсэн найруулга, галын аюулгүй байдлын тухай ойлголт, зэрэг сэдвээр 1 цаг 30 минутын сургалтыг зохион байгуулж ажиллаа. Сургалтанд 18 дугаар цэцэрлэгийн ажилчид идэвхитэй хамрагдаж нийт 20 ширхэг санамж материал тарааж ажиллаа.