Онцгой байдлын газар, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс хамтран Хүүхэд өсвөр үеийнхэнд эх оронч  үзэл, эр зоригийн чадваруудыг эзэмшүүлэх, бие даасан байдал, оролцоог нь дэмжих, бүтээлч сэтгэлгээтэй, оюунлаг, өрсөлдөх чадвартай иргэнийг бэлтгэх, болзошгүй ослын үед өөртөө болон бусдад тусламж үзүүлэх мэдлэг, дадлага олгох зорилготой “Эх орон-36” хөтөлбөрийг 5 цагийн багтаамжтай 27 хүүхдийг хамруулан  зохион байгууллаа..