Иргэдэд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийг олгох, аливаа гамшгийн үед өөртаа болон бусаддаа тусламж, дэмжлэг үзүүлэх арга барилд сургах, мэдлэг олгох зорилгоор Ланс багийн иргэдэд танхимын сургалт зохион байгууллаа.